sv en

Debatt

ÅF:s ordförande: Kvinnorna visar vägen mot ökat självbestämmande

Peggy Eriksson 25.05.2021

Ännu en gång struntar finska statsmakten i självstyrelselagen genom att förlänga gränsrestriktionerna till den 15 juni utan att på förhand höra Åland i frågan. Ännu en gång riktar Ålands regering i en skrivelse skarp kritik mot förfaringssättet. Och ännu en gång förlängs pinan för vår redan mycket hårt pressade rederi- och turismnäring, precis då högsäsongen står för dörren.

Åland är inte ensamt om att kritisera den finska regeringen för sitt auktoritära sätt att gång efter annan införa restriktioner utan att föra en dialog med de branscher det mest berör. Även rederinäringen i Finland uttalar sig skarpt om att nu får det vara nog nu. Och var finns den finska beredskapen för införandet av EU:s covidpass?

Vi ålänningar kan bättre

Hur länge ska vi på Åland hålla på och rikta skarp kritik till en statsmakt som inte bryr sig om vare sig Ålands självstyrda särställning eller vår speciella näringslivsstruktur som långt bygger på öppna transportförbindelser för att upprätthålla vår rese- och turismnäring.

Kan vi verkligen inte bättre? Eller rättare sagt: effekterna av pandemin visar med all tydlighet att det måste till en förändring för att säkra Ålands välfärd. Varför vågar inte vi ålänningar stå upp för vår rätt till självbestämmande då folk i andra autonomier gör det?

SNP:s partiledare Nicola Sturgeon vinner valet i Skottland.
Ta exempel av Skottland

Parlamentsvalet i Skottland i början av maj visar på ett folk som vågar. Valet blev en historisk framgång för det nationella självständighetspartiet SNP som var ett enda mandat ifrån att få egen majoritet i det skottska parlamentet.

Ålands framtid har sedan länge ett gott samarbete med SNP (Scottish National Party) inom European Free Alliance (EFA). Som en del av EFA-familjen, bestående av representanter för Europas autonomier, stöttar vi varandra och driver gemensamma frågor för att stärka automoniernas inflytande såväl nationellt som inom EU.

Kvinnorna visar vägen

Valframgången för SNP borgar för en ny folkomröstning om självständighet för Skottland. Extra intressant och glädjande är att över hälften av SNP:s invalda parlamentsledamöter är kvinnor. Kandidaten Heather Anderson svarar tveklöst ja på min fråga om kvinnorna var avgörande för partiets valframgång. Det är genom att de skottska kvinnor engagerat sig politiskt för självständighet som allt fler skottar fått upp ögon för fördelarna med att själv kunna hantera sina angelägenheter, allt från covidpandemi till fortsatt medlemskap i EU. Kvinnor i Skottland går i bräschen för att självbestämmande och trygghet hör ihop.

Avveckling måste bli utveckling

Enligt den så kallade subsidaritetsprincipen ska besluten fattas så nära folket som möjligt. Det gäller självklart även Åland och ålänningarna. Därför är det med stigande förvåning jag konstaterar den förhållandevis lama reaktion som Finlands fortsatta nonchalans mot vår självstyrelse väcker bland ålänningarna.

Nu då vår självstyrelse fyller 100 år är det hög tid att manifestera att vi är ett enat folk som aktivt står upp för att utveckla vårt självbestämmande, i stället för att försvara den avveckling som nu pågår.

Låt kvinnorna visa vägen

För att behålla vår välfärd måste vi självständigt kunna utveckla vårt samhälle genom att fatta besluten här inom alla vitala samhällsområden; skattegränsbyråkrati, skatter med mera. Vi kan inte längre hoppas på välvilja från Helsingfors eftersom den inte finns. Med exempel från Skottland hoppas jag särskilt att alla åländska kvinnor ska stiga fram och visa vägen framåt. Hör av er, så gör vi skillnad!

Peggy Eriksson

Ordförande Ålands framtid

Tillbaka