sv en

Debatt

ÅF söker offensiv enighet kring egen beskattning

Daniel Dahlén gör ett mycket viktigt avstamp som ledarskribent i måndagens tidning:
– Utveckling av självstyrelsen kräver åländsk enighet. Och det är vi ålänningar som tillsammans måste ta initiativet till att forma vår framtid. Ingen annan kommer att göra det åt oss.

Att Åland efter många om och men lyckades få igenom ett modernare ekonomiskt system, som bland annat tar bättre hänsyn till Ålands befolkningsutveckling, kan se bra ut på pappret. Återstår att se hur mycket av den utlovade ökningen av klumpsumman på 10 miljoner euro per år som infrias. Det räcker med att regering och riksdag gör tekniska förändringar i statsbudgetens inkomster för att minska tillskottet till Åland.

Tappade momentum

Det är ingen hemlighet att Ålands Framtid var och är skeptisk till att bryta ut det ekonomiska systemet från revisionen av självstyrelselagen. Orsaken är att Åland med uppgörelsen tappade momentum för en fortsatt modernisering av vår självstyrelse, inklusive ett övertagande av beskattningen.

Ges inte revisionen uttrycklig prioritet i det kommande regeringsprogrammet efter riksdagsvalet kan det dröja med hänvisning till att ålänningarna redan fått lite extra klirr i kassan.

Stärkt politiskt förtroende

Det är för att möta detta passivitets-scenario från finsk sida som vi måste forma en enig åländsk front för att revisionsprocessen ska fortsätta. För att åstadkomma det krävs bland annat:

– att förtroendet för våra politiker stärks genom att de förtroendevalda lyssnar och visar större engagemang i näringslivs- och samhällsfrågor i stort

– att det tillsätts arbetsgrupper med politiker och företrädare från olika samhällssektorer för att utreda utmaningar, men framför allt möjligheter med en egen beskattning och övertagande av specifika lagstiftningsområden.

Åland behöver en grundlig näringspolitisk analys för att skapa nödvändig tillväxt bland de åländska företagen.
Står och stampar

Trots de senaste årens högkonjunktur stampar Ålands ekonomi på stället. Enligt den senaste prognosen stannar tillväxten på blygsamma 0,5 procent både för 2018 och 2019. Det senaste året har flera företag varslat personal om uppsägning.

Så här kan det inte fortsätta om Åland ska kunna bestå som ett välfärdssamhälle med låg arbetslöshet.

Processintensiva företag skyller svaga resultat till höga fasta kostnader för el, vatten, avlopp och avfall. Näringslivet efterlyser en mer offensiv näringslivspolitik över lag.

Kontroll över skatterna

Men det är inte helt lätt att skapa en fungerande näringslivspolitik byggd på att enbart fördela utgifter utifrån en fastställd klumpsumma från finska staten. En aktiv helhetspolitik förutsätter även att man har kontroll över skatteinstrumentet och därmed kan anpassa skatter och styra samhällets inkomster utifrån åländska förutsättningar.

Efter den misslyckade revisionen av självstyrelselagen och deluppgörelsen kring det ekonomiska systemet känner vi inom Ålands Framtid ett ökat stöd bland ålänningarna för att vi i större utsträckning måste sköta sig själva. Vi kan inte gång efter annan lägga enorma mängder energi och arbete på att nöja oss med smulor från finansministeriets bord.

Konstruktiv dialog

Därför kommer vi att under nästa mandatperiod fortsätta arbetet med att söka en stark enighet för en genomgripande revision av Ålands självstyrelselag där vi hoppas på en konstruktiv dialog med Ålands näringsliv kring möjligheterna med ett övertagande av beskattningen.

Tillbaka