sv en

Trycket mot självstyrelsen ökar

Självstyrelsen står inför stora utmaningar, inte minst av ett allt tuffare finskt språktryck. Situationen är mycket allvarlig.

Ett tydligt exempel på språktrycket är att finska staten, helt i strid med självstyrelselagen, översänder allt fler officiella handlingar på finska till Åland.

Vi är övertygande om att enda sättet att möta trycket mot vår autonomi är att utveckla den, att släppa banden till Finland och börja sköta oss själva. Om inte, kommer vår självstyrelse successiv att kvävas.

I samband med uppmärksammandet av självstyrelsen 100 år bör Ålandsfrågan ännu en gång lyftas på internationell nivå. Detta för att belysa att jubileet även har en mindre smickrande baksida.

I anslutning till de fortsatta förhandlingarna om en revision av självstyrelselagen ska vi även inleda diskussioner med Finland om att höja Ålands status från landskap till eget land i union med Finland.

Åland behöver vind i seglen

Ålands ekonomi står och stampar. Och har gjort så alldeles för länge.

Våra företag visar svag eller ingen tillväxt, vilket är förödande för samhällsutvecklingen i stort. Näringslivet utgör motorn i vår välfärd. Och utan motor stannar utvecklingen.

Ålands Framtid lyfter i valrörelsen fram vikten av Lyhörd politik. Det innebär att politikerna måste lyssna på medborgarnas behov. Samma lyhördheten måste gälla gentemot företagen.

I vårt Tillväxt-paket föreslår vi en lång rad konkreta åtgärder för att öka tillväxten och minska byråkratin i syfte att ge Åland vind i seglen igen.

Alla är en resurs

Vårt välfärdssamhälle måste fungera. För alla.

Vi värnar om trygghet för alla och särskilt ekonomiskt utsatta äldre, ensamförsörjare, personer med funktionsvariation och nyanlända.

Trygghets-paketet innehåller flera förslag på hur vi kan öka tryggheten utifrån devisen: Trygga medborgare skapar ett tryggt samhälle, vilket återbetalar sig flerfalt i form av att fler känner sig betydelsefulla och är med och bidrar till vår gemenskap.

Alla är en resurs!

Vi behöver tänka kretslopp

Vår värld är inte oändlig. Trots att de flesta av oss är medvetna om det fortsätter vi att leva som om världen vore det.

Även om hållbarhet känns om ett uttjatat ord är det den vägen vi måste slå in på för att skapa en framtid för kommande generationer.

Ett konkret exempel på vad vi ålänningar kan bli mycket bättre på är att tänka i kretslopp, att t ex utvinna energi av vårt avfall istället för att transportera bort det till stora kostnader.

Ålands Framtid ställer sig helhjärtat bakom satsningen på en biogasanläggning på Åland. Biogasen har en rad användningsområden, inte minst som bränsle för fartyg och fordon.

Inom ramen för ”Vision levande skärgård 2030” vill vi ta ett helhetsgrepp på utvecklingen av vår fantastiska skärgård.

Läs mer om våra kandidater

Hitta din favoritkandidat bland alla våra kandidater.

Ladda ner hela valprogrammet

Ladda ner hela valprogrammet som pdf.