sv en

Dick Klingberg

Dick Klingberg

Dick Klingberg

Ersättare i Jomala fullmäktige och viceordförande i byggnämnden i Jomala

”Fokus på barn, unga och gamla”

ÅLDER: 60

POLITISKA UPPDRAG: Byggnämndens viceordförande i Jomala, styrelsemedlem i FAB Jomalabostäder samt lantmäterigodeman.

FAMILJ: Fru och två vuxna barn.

GÖR: Företagare inom plåtslageri och turism.

INTRESSEN: Familj och byggnation.

KORT OM MIG: Envis och vill att alla behandlas rättvist.

FRÅGOR JAG DRIVER KOMMUNALT: Vi bör sätta fokus på behoven för barn, ungdomar och gamla när resurserna skall fördelas.

ÅLANDS FRAMTID FÖR MIG: Det parti som överensstämmer med mina värderingar och som värnar vårt svenska språk.

VISION ÅLAND OM 20 ÅR: Ett mer självständigt samhälle som i motsats till idag bygger på regler och lagar anpassade efter småskalighet och våra lokala förutsättningar.

KONTAKT
Tel: 0457 548 38 61
E-post: [email protected]

Tillbaka