sv en

Debatt

Var fjärde ålänning stöder ett lyft för Åland

Enligt Ålandstidningens Valkompass stöder mer än var fjärde ålänning (28 %) helt eller delvis Ålands Framtids förslag att höja Ålands status från landskap till eget land i union med Finland.

Det ser vi, till skillnad från Ålandstidningens analys, som mycket positivt eftersom det tydligt visar att allt fler ålänningar inser att Åland behöver en stärkt status för att vår självstyrelse ska orka stå emot det finska språktrycket och på sikt överleva.


En kamp för vår etnicitet

Att självstyrelsen är satt under stark press torde knappast undgå någon. I takt med att finskan tränger undan svenskan i Finland får statliga myndigheter allt svårare att leva upp till landets åtaganden enligt självstyrelselagen. Det visas inte minst av den allt stridare ström av finskspråkiga officiella dokument som, helt i strid med självstyrelselagen, sänds till Åland.

Vi bör minnas att Ålands självstyrelse i första hand tillkom som en garanti för att ålänningarna skulle kunna bibehålla sitt svenska språk, sin kultur och sina sedvänjor. Därmed kan man med fog påstå att Ålands Framtids envetna kamp för ett utökat självbestämmande i grunden är en kamp för vår etnicitet, det vill säga ursprung som folkgrupp.

Ökad behörighet stärker oss

Med en statushöjning till ett eget land i union med Finland skulle Åland per automatik få utökade och framför allt friare möjligheter att överta behörighet i den takt vi ålänningar själv väljer och anser oss ha förmåga att klara.

För varje behörighet vi tar över stärks och garanteras samtidigt vår internationellt förankrade rätt till vårt svenska språk, vår kultur och våra sedvänjor.

Dags att lyfta Åland för ålänningarnas framtid!

Tillbaka