sv en

Debatt

Utsiktslöst bottennapp, Igge Holmberg

Bäste, Igge Holmberg.

Det är svårt att tyda din kritik mot Mariehamns framtids (MF) konkreta vision för att skapa ett levande centrum. Orsaken är att dina argument dels bygger på faktafel, dels på att ditt resonemang är motsägelsefullt och till vissa delar även osammanhängande surrealistiskt.

Ditt påstående om att MF ”som vanligt” förespråkar åttavåningshus får passera. Däremot blir det riktigt fel när du påstår att vi ”ställer krav” på att det byggs bostäder för äldre och yngre.

MF för konstruktiv politik

Till skillnad från vissa andra försöker MF föra en konstruktiv politik genom att ge konkreta förslag på hur man kan skapa utveckling och samtidigt möta behov. I det här fallet handlar det om att ge den döende stadskärnan liv och samtidigt tillgodose behovet av bostäder i centrum.

Vi ser gärna en blandning av olika boendeformer, även bostadsrätter för att till exempel erbjuda äldre, men även yngre personer centralt boende med service utanför dörren.

Och som i vilket centrum som helst torde en blandning av olika åldersgrupper vara vitaliserande.

Hur du definierar detta som ett ”krav” är utom sunt förnuft, då det i verkligheten handlar om att dela en vision för att lyfta vår stad till en ny nivå.

Igge Holmberg (S). Foto: lagtinget.ax
Retoriska bottennapp

Ett gravt faktafel är det då du påstår att stadsfullmäktige redan har ”klubbat” förslaget till delgeneralplan och sedan resonerar vidare utifrån det. Även du bör vara medveten om att förslaget just nu är utställt, så att allmänheten i laglig, demokratisk ordning kan lämna synpunkter.

Nåja, du rättar dig själv mot slutet, men då är det liksom för sent.

Ditt påstående om att MF ”slänger ur sig vilka löften som helst för de vet att de aldrig behöver ta ansvar för dem” tillhör kategorin retoriska bottennapp, så det får tala för sig själv.

Var finns relevansen?

Riktigt svårt är det att hänga med i ditt surrealistiska exempel om vad som skulle hända ifall S, MSÅ och Lib beslutade om att bygga sjuvåningshus på torget samt den efterföljande frågan om hur dessa partier tänker sig betala för det?

Vad vi känner till är det inte aktuellt att bebygga stadens torg varken på höjden eller bredden, än mindre att Mariehamns stad ska vara byggherre. Var finns relevansen?

Slutligen: Du har givetvis din demokratiska rätt att avfärda MF:s vision för ett levande centrum som ”valfläsk” och ”propaganda”. Men för att du på något sätt ska kunna framstå som trovärdig måste vi inom Mariehamns framtid–liksom alla mariehamnare–ha rätt att förvänta oss konkreta förslag på hur du och ditt parti vill utveckla staden i stället. Om det är utveckling som ni vill ha, förstås.

Initiativlöst stagnationsparti

Att bara vifta undan andras förslag med kraftigt nedsättande ord är destruktivt och inger inget politiskt förtroende. Snarare ökar det politikerföraktet.

Så, Igge … så länge du och dina kamrater enbart obstruerar och inte presenterar någon form av konstruktiva lösningar kan inte Socialdemokraterna ses som någonting annat än ett initiativlöst stagnationsparti.

Mariehamns framtid

Pelle Hägglund

Jenny Sindén

Ove Andersson

Stig Kottelin

Gunnar Granlund

Jonny Landström

Clas-Folke Hansen

Ann Forsbom-Greiff

Rolf Granlund

Tillbaka