sv en

Debatt

Ut ur MISE, jag tack!

2017-2018 skrev Mise om en sopreform där alla hushåll hade möjlighet att välja fyrafacks sopkärl. Det framställdes som ett val man hade.

Vi har ett enfackskärl med tömning en gång var fjärde vecka. Då vi i augusti 2018 frågade Mise om vi alltså kunde fortsätta med vårt enfackskärl var svaret att enfacks och tvåfacks soptunnor avskaffas. Det är då inte ett val i vanlig västerländsk mening man har. Valet Mise hade utlovat var alltså lögn.

Mise har alltid skrivit att man genom sin avfallsmängd kan påverka hur mycket man betalar. Det verkar vettigt, ju mer sopor man har desto mer får man betala.

Tvingas till fyrfackskärl

Efter var fjärde vecka har vår soptunna varit fylld till tre fjärdedelar. Vi har betalt 137 euro i årsavgift till Mise och 9,70 euro per tömning till Renhållningen. Det betyder 13 tömningar per år för 126,10, sammanlagt alltså 263,10 eruo/år. Vi gör medvetna val då vi handlar, vi vill ha så lite förpackningsmaterial som möjligt och komposterar gör vi själva.

Nu skall det nya avfallssystemet införas från och med 2020 (18 månader försenat tack och lov). Vad som framkommer på Mises hemsida betyder det att vi tvingas att ha ett fyrfackskärls som skall tömmas två gånger per månad. Vilka fraktioner man skall ha kan man inte välja.

Inte hållbar köra tomma tunnor

I fyrfacket ingår kompostering. Jaha, då blir åtminstone det facket tomt eftersom vi fortsätter med vår kompost. Och vi åker i varje fall till ÅVC med det som inte skall sättas i tunnan. Efter två veckor kommer vårt fyrfackskärl att vara rätt tomt. Vad anser MISE att det ligger för hållbarhet i att köra omkring och tömma nästan tomma tunnor?

På Mises hemsida finns ingen uppgift vad priset blir för detta. I dag är grundavgiften 137 eurooch tömning varannan vecka av tvåfackskärl 35,50 euro/månad (437 euro/år) och för åttafackskärl varannan vecka 37 euro/månad med en årsavgift på 107 euro (588 euro/år).

Svindlande prisökning

Vad det nya priset för fyrfackskärlet blir är alltså hemligt för allmänheten fast det skall införas om tre och en halv månad. Klart torde dock vara att prisökningen är svindlande. Varför premieras inte vår lilla sopmängd? Är mer sopor bättre än mindre? Betyder inte det att då tunnor töms för ofta så är det de som producerar mindre sopor som subventionerar de som producerar mycket avfall? Har man mycket sopor får man mer valuta för pengarna man betalar Mise.

Ingen morot minska sopberget

Det finns ingen morot för att minska sopberget, Mise har alltid styvnackat kört med piskan.Denna förändring som Mise genomför blir ekonomiskt mycket betungande för hushållen och det känns inte som om man gör det för miljön. Ut ur Mise, ja tack!

Hanski Ramström (ÅF)
Christina Johansson (ÅF)
Kandidater i lagtings- och kommunalvalet
Tillbaka