sv en

Debatt

Ursäkta Gunell, men jag är inte finlandssvensk

Anders Eriksson 05.04.2019

I en kampanjannons för EU-valet skriver socialdemokraten Camilla Gunell:

”Om en Helsingforsare kan representera oss finlandssvenskar i EU, så kan en ålänning det också!”

Formuleringen ”oss finlandssvenskar” fick mig att haja till, särskilt då annonsen vänder sig till alla oss som inte känner oss som finlandssvenskar, utan som ålänningar.

Givetvis är det upp till var och en att känna sin identitet, nationalitet och ursprung. Om Camilla Gunell känner sig som ålänning eller  finlandssvensk är således hennes ensak.

Jag är ålänning

Men att genom formuleringen ”oss finlandssvenskar” kollektivt benämna boende på Åland som finlandssvenskar känns fel. Åtminstone för mig som från mitt hjärta känner mig som ålänning.

Att känna sig som ålänning betyder för mig stolthet över mitt ursprung, stolthet över min åländska nationalitet sprungen ur Ålands självstyrelse och våra förfäders kamp för det fina samhälle vi kan njuta av i dag.

Även om det handlar om en ålänning som kandiderar på en finländsk partilista i EU-valet känns det för min del lite märkligt då infödda, etablerade åländska politiker börjar marknadsföra sig som finlandssvenskar, även om anledningen säkert är att även attrahera just finlandssvenska väljare.

Säljer ut EU-plats

Genom att marknadsföra sig som finlandssvensk säljer samtidigt Gunell ut Ålands rättmätiga krav på en egen plats i EU-parlamentet. Att Ålands vice regeringschef saluför sig som finlandssvensk på en finländsk partilista i EU-valet visar med all tydlighet politikerna i Helsingfors att det fungerar ändå.

Men inte för mig. Som ålänning kommer jag att fortsätta kämpa för ålänningarnas rätt till en egen EU-plats!

Tillbaka