För varje år krävs mer och mer dokument i digital form. Jämställdhetspolicy, drogpolicy, vad prioriterar föreningen av landskapsregeringens hållbarhetsagenda, med mera, är saker som en förening måste redovisa.

Policy viktigare än syfte

Hur många små föreningar lämnar ansökan ogjord på grund all formalia? God datorvana krävs. Föreningens syfte tycks vara mindre viktigt än att alla policier följs.

Små föreningar gör ett stort jobb. Gör det lättare att söka bidrag för åländska föreningar!

Hans-Erik Ramström

Christina Johansson

Kandidater i lagtings- och kommunalvalet