sv en

Debatt

Till skillnad från sossarna vill vi ha en levande stad

Som mariehamnare är vi övertygande om att alla vill ha en utveckling av vår fantastisk stad. Framför allt vårt centrum.

Just därför har vi, till skillnad från övriga partier, en vision med förslag om hur vi kan göra stadens centrum till en levande mötesplats för såväl boende som näringsliv.

Socialdemokraterna och stadsstyrelseledamot Sara Kemetter (S) tror sig i en debattartikel tidigare i veckan bidra till denna nödvändiga utveckling genom att (åter) vifta med hot om en långdragen domstolsprocess utifrån ett juridiskt utlåtande om hur gällande lagstiftning bör tolkas.

I tolkningar söker maka kaka. Som man ropar får man svar. Således har Kemetter fått det svar hon vill ha utifrån sin egen övertygelse.

Går till val på utveckling

Mariehamns Framtid inser och går till val på att stadens centrum måste ges möjlighet att utvecklas. Många städer och stadsdelar runt om oss har vänt och undgått sotdöden genom att göra om sina centrum till levande mötesplatser.

Ska vi ha kvar ett levande centrum i Mariehamn måste vi politiskt agera nu då vi har företag som ser möjligheterna och är villiga att investera.

Just därför presenterar Mariehamns Framtid en vision med konkreta förslag på hur vi kan skapa ett livskraftigt och välkomnande centrum:

• Bygg på höjden, upp till 8 våningar längs Torggatan, vilket skapar utrymme för gröna ytor på marken och på toppen förplägnad/evenemang med skyline

• Sätt krav på att det finns bostäder, gärna även bostadsrätter för både äldre och yngre.

Glasa in gågatan

Vidare förslår vi:

• Glasa in gågatan för att skapa en naturlig mötes- och handelsplats, året runt och oberoende väder

• Gör områden i och kring våra färjeterminaler mer välkomnande och pryd väggarna med porträtt på framgångsrika och kända ålänningar under rubriken ”Welcome to my country/town”.

Sara Kemetter och hennes partivänner kräver jobb och välfärd men står samtidigt initiativlösa för hur vi konkret skapar tillväxt, som ju är en förutsättning för den sysselsättning och välfärd socialdemokraterna och vi alla kräver.

Staden kan le igen

Ålands ekonomi går bakåt, och utan tillväxt finns inte heller utrymme för hållbarhet.

Vår centrumtanke skapar omgående jobb inom den blödande byggbranschen och därefter kreativa förutsättningar för att Mariehamn kan le igen.

Mariehamns Framtid

ROLF GRANLUND
PELLE HÄGGLUND
GUNNAR GRANLUND
JONNY LANDSTRÖM
TOM FORSBOM
STIG KOTTELIN
OVE ANDERSSON
JENNY SINDÉN 
AXEL JONSSON

Tillbaka