sv en

Debatt

Självstyrelsens framtid kräver engagemang bland ålänningarna

Experterna säger det. Framträdande politiker från våra nordiska autonomier säger det. Till och med Islands talman säger det. Framtiden för Åland ligger i en modern, utökad självstyrelse. Och framför allt krävs ökat engagemang bland ålänningarna.

Julhelgen 1917 ordnades en namninsamling bland ålänningarna med krav om återförening med Sverige. Insamlingen fick på kort tid ihop 7 097 namnunderskrifter. En Åländsk deputation reste i januari 1918 till Stockholm för att överlämna namninsamlingen till den svenska kungen Gustav V.

Under Ålands Framtids årsmöte nyligen delade Bjarne Lindström och Göran Lindholm med sig av sin forskning kring självstyrelsen utveckling under hundra år och dess framtidsförutsättningar. Herrarnas slutsats är att självstyrelsen kört fast och att det krävs en helt ny modell av självstyrelse för att komma framåt.

Löften har inte infriats

Finlands löften då självstyrelsen och tillhörigheten till Finland påtvingades ålänningarna har inte på långt när infriats. Ålänningarna utlovades så långt gående självbestämmande som möjligt utan att utgöra en egen stat. I praktiken har Finland successivt inskränkt självstyrelsen genom i första hand Högsta domstolens tolkning med utgångspunkt att bevaka Finlands intressen istället för Ålands, vilket ju är hela syftet med självstyrelselagen.

Finland har även tagit sig rätten till politiskt tolkningsföreträde i allt som rör självstyrelsen. Pandemin har visat att statsrådet inte heller drar sig för att notoriskt strunta i ålänningarnas lagliga rättigheter. Dagen efter att Finlands nordiska samarbetsminister Thomas Blomqvist (SFP) utlovar skärpning i kommunikationerna med Åland kommer den finska regeringen med ytterligare en ensidig kalldusch.

Brist på engagemang

De åländska forskarna pekar på stora brister i ålänningarnas kunskap och engagemang för självstyrelsen. Det behövs även en förbättrad självstyrelsekunskap inom landskapsförvaltningen, menar Göran Lindholm och efterlyser en särskild satsning på lagberedningen.

Klipp ur Ålandstidningen 2 september 2021.

För att öka kunskapen och engagemanget måste självstyrelsekunskap omgående föras in på schemat i våra grundskolor. Likaså bör högskolan på Åland engageras för att skapa en självstyrelseakademi för studier och forskning. På Färöarna skolas tjänstemännen aktivt i självstyrelsens grunder. Kunskapen och engagemanget för självstyrelsen måste skapas av ålänningarna själva.

Inget förslag till utveckling

Den finska regeringens ensidiga förslag till ny självstyrelselag innebär ingen som helst utveckling eller modernisering av Ålands autonomi, vilket var huvudsyftet med hela reformen. Snarare tvärtom. Behörigheter som de finska företrädarna kan tänka sig överföra till Åland medför endast ökad byråkrati och kostnad för den åländska förvaltningen.  Finlands eventuella löfte om att rätta till grundlagens inskränkningar av självstyrelselagen bleknar i ljuset av verkligheten.

Vill våra politiska företrädare bevara och utveckla självstyrelsen för kommande generationer ålänningar finns därför inget alternativ till att säga blankt nej. Att anta lagförslaget vore ett rejält smolk i glädjebägaren för firandet av Åland 100.

Stöd av Islands talman

Islands talman Steingrimur J Sigfùsson säger i en intervju i Ålandstidningen (1.9) att han är villig att aktivt jobba för de nordiska självstyrda områdenas rätt till utökat självbestämmnde och även självständighet. Sigfùsson drar sig inte för att lyfta frågan i Nordiska rådet.

Alla sätt för att uppmärksamma självstyrelsen är bra och vi välkomnar att vår regering nu även kontaktar självstyrelsen närmaste garant, Sverige, om utvecklingen. Vi kan bara hoppas att ålänningarna får upp ögonen för självstyrelsens värde innan det är för sent.

Ålands Framtid
Styrelsen

#alandsframtid #ålandsframtid #ålandssjälvstyrelse #alandssjälvstyrelse #Åland #Aland #autonomy #self-determination #mittååå #åland100

Tillbaka