sv en

Debatt

Sara Kemetter (S) fortsätter bygga luftslott

11.05.2019

I sitt senaste svar på Mariehamns Framtids (MF) konkreta vision för ett levande centrum bekräftar Sara Kemetter sin och Socialdemokraternas roll som ett politiskt stagnationsparti.

För att skapa ett levande centrum med bostäder, affärer och kontor föreslår vi att den nya delgeneralplanen ska tillåta byggnader upp till åtta våningar längs Torggatan. Genom att glasa in gågatan skapas dessutom en naturlig mötesplats året om, oberoende väder.

Vårt förslag om ett höjt våningsantal sammanfaller mycket väl med det omfattande centrumprojektet som Ömsen presenterat. Däremot omöjliggörs byggprojektet ifall det liggande förslaget till delgeneralplan går igenom eftersom den de facto sänker våningstalet i stadens absoluta centrum från dagens fyra-sex till tre-fyra, med undantag för vissa tomter där det tillåts sex våningar.

Överlämnar ansvar

Sara Kemetter hävdar trots det att det liggande förslaget till ny delgeneralplan ”möjliggör en omfattande utveckling av stadskärnan”. Men hur och på vilket sätt överlåter hon till andra att ta ansvar för.

Som sann socialdemokrat åberopar Sara Kemetter stadsbornas kollektiva rätt att bestämma förutsättningarna för hur företagen använder sitt kapital för investeringar i fastigheter för att utveckla centrum. Vem som äger tomterna är sekundärt:

”Jag anser att stadsbilden och centrum tillhör oss alla …”, förfäktar Kemetter.

Byggnader, som inte anses särskilt skyddsvärda, ska inte få rivas trots att de sätter stopp för nya helhetslösningar i syfte att utveckla stadens döende centrum, menar Kemetter och hänvisar återigen till ”experter, sakkunniga och jurister”.

Framtidslös politik

Samtidigt säger sig Sara Kemetter vilja att ”centrum ska utvecklas till levande mötesplatser”. Men hur och vem som ska betala denna utveckling nämner hon inte, utan släpper frågan med: ”Det finns även många metoder för att skapa jobb och tillväxt.”

Enligt Mariehamns Framtid är detta ett konkret exempel på framtidslös politik, där man med ena handen stoppar och med andra kräver utveckling och välfärd.

Bygger luftslott

För att kunna åberopa någon form av trovärdighet måste Sara Kemetter ge konkreta svar på hur stadskärnan ska utvecklas till ett levande centrum utifrån de premisser som den föreslagna delgeneralplanen ställer och som socialdemokraterna stöder.

Så länge Kemetter och hennes gelikar inte gör det kan hennes uttalanden inte ses som annat än politiska luftslott.

Mariehamns Framtid

Ove Andersson

Pelle Hägglund

Jenny Sindén

Rolf Granlund

Stig Kottelin

Gunnar Granlund

Clas-Folke Hansen

Tillbaka