sv en

Debatt

Sälj inte ut självstyrelsen för kortsiktiga frestelser

Lantrådet Katrin Sjögren (L) meddelade på tisdagen att självstyrelselagsrevisionen skjuts upp. Orsaken är att förhandlingarna står stilla medan tiden för att sittande riksdag ska hinna behandla lagförslaget rinner i väg.

Att hela revisionen, som tagit många år och otaliga möten i anspråk, nu faller platt är kanske ingen skräll med tanke på den nonchalanta, för att inte säga respektlösa inställning den finska regeringen har visat Åland under mandatperioden.

Redan i slutet av augusti skärpte lantrådet tonen mot Helsingfors och påpekade att det var dags för rikspolitikerna att börja ”peka med hela handen” för att komma framåt i frågan. Sedan dess har de finska politikerna knappt lyft ett finger. Det är bara att konstatera fakta: Finland har inget som helst intresse av att utveckla Ålands självstyrelse till något som ankommer på en modern autonomi.

Valt att backa

Ålands Framtid har genom förhandlingsprocessen stått upp för Ålands ursprungliga och för alla partier gemensamma förhandlingsposition. Pö om pö har därefter övriga partier valt att backa och kompromissa i hopp om att nå framgång. Resultatet ser vi nu: det blev ingenting.

ÅF anser att förhandlingarna måste fortsätta till dess att vi har ett för Åland acceptabelt resultat. Samtidigt måste vi på allvar börja diskutera andra alternativ än att villkorslöst fortsätta tillhöra den finska staten.

Efter tisdagens presskonferens står det klart att Ålands och Finlands regeringar är beredda att förhandla om en ändring av självstyrelselagen enbart i fråga om en ekonomisk uppgörelse i syfte att göra det möjligt för den finska regeringen att förverkliga sin omfattande vård- och landskapsreform.

Oroväckande vändning

En vändning från åländsk sida som vi ser som mycket oroväckande eftersom Åland i så fall aktivt hjälper samma finska regering som förvägrar Åland någon som helst utveckling av självstyrelsen.

Genomförs den finska vård- och landskapsreformen inom ramen för vår nuvarande självstyrelselagen ger den Åland närmare 60 miljoner € mer klumpsumma per år. Det accepterar förstås inte rikspolitikerna som vill stoppa miljonflödet till Åland genom en skrivning i det nya självstyrelselagen.

Kortsiktiga miljoner

Om Åland går med på att enbart diskutera den ekonomiska självstyrelsen är det mycket, mycket allvarligt eftersom det innebär att vår regering är beredd att ge upp ambitionen om att ålänningarna ska få en modern självstyrelselag i utbyte mot – i bästa fall – några extra miljoner euro till Ålandskassan per år.

Ska Åland kunna få en självstyrelselag värd namnet, som kommer att vara i kraft i 20–30 år, ska man väl inte spela bort det bästa förhandlingskortet för några kortsiktiga miljoner och samtidigt hjälpa den Ålandsfientliga finska regeringen att genomföra sin omstridda reform.

Ålands självstyrelse handlar om så mycket mer än bara pengar. Den lägger grunden för vårt svenska språk och vår rätt att kunna utveckla vårt samhälle utifrån egna förutsättningar inom en stat som i praktiken redan är enspråkigt finsk och visar oss allt mindre intresse.

Hypotetiska ”sockerpengar”

Därför varken kan eller ska vi kompromissa om framtidens självstyrelse, än mindre sälja ut den för hypotetiska ”sockerpengar”.

Det är inte Ålands ansvar att lösa den finska regeringens problem på hemmaplan. Därför ska vi hålla linjen, sitta stilla i båten och kräva en självstyrelselag med verkligt innehåll för att i utbyte hjälpa regeringen i Helsingfors.

Så länge rikspolitikerna inte är beredda att lyfta ett finger för oss har vi verkligen ingen orsak att ge efter och falla för kortsiktiga frestelser.

Tillbaka