sv en

Debatt

Rauli Lehtinen bör ta sitt ansvar för misslyckad avfallshantering

18.02.2021
Klipp ur Rauli Lehtinens insändare i Ålandstidningen 16.2.2021.

I en insändare i tisdagens tidning försöker den mångåriga kommunalpolitikern Rauli Lehtinen flytta fokus från det lagstridiga producentansvaret till ett allmänt krav på att minska användningen av förpackningar. Enligt Lehtinens logik blir producentansvaret en sekundär fråga om förpackningarna försvinner från marknaden.

Konsumenterna betalar

Må så vara att det i dag används alldeles för mycket förpackningar inom handeln, men så länge förpackningar finns ska dessa enligt lag omhändertas av producenterna, det vill säga de företag som släpper ut förpackningarna på marknaden. Att det är konsumenterna som i slutändan ändå får betala för omhändertagandet av förpackningarna är en realitet redan i dag, där vi åländska konsumenter till och med betalar dubbelt för detta, först som en del av varans pris och sedan via den kommunala avfallsavgiften.

Ansvarsfullt reda upp

Som tidigare ordförande i det kommunala avfallsbolaget Mise är Rauli Lehtinen i allra högsta grad delansvarig för den undermåliga och dyra avfallshanteringen vi har i dag, där pådyvlad service och avgifter inte står i paritet med de enskilda hushållens behov. Dessutom påförs alltså hushållen lagstridigt avgift för producentansvaret.

Det vore politiskt hövligt och ansvarsfullt av Rauli Lehtinen att reda upp det misslyckade avfallssystemet istället för att sopa det under mattan i hopp om att förpackningarna ska försvinna.

Tillbaka