sv en

Debatt

Rata inte tunnelalternativet till Föglö utan utredning

Clas-Folke Hansen 31.10.2018

Har funderat kring detta och förstår inte varför landskapsregeringen ratar tunnelalternativet, utan att ens utreda samhällsnyttan, kostnader samt miljö- och hållbarhetsmässig för- och nackdelar jämfört med färj-, väg- och broalternativet.

Mina tankar om detta:

Pengar som landskapet satsar skall naturligtvis ge största möjliga nytta och avkastning för samhället. Här gäller alltså att till billigaste summa få trafiken ordnad på bästa möjliga hållbara sätt.

Om ett företag erbjuder tunnel till en lägre kostnad än ett förkortat färjepass samt ny färja jämte de kostnader detta kräver så bör man satsa på det privata initiativet. Om inte byggnadstid eller annat gör det omöjligt.

Kapaciteten räcker inte

Föglö kommun har förklarat att man anser att tunnelalternativet skall vara med och konkurrera. Och det betyder, enligt mig, att dom som berörs av det (Föglö kommun) hellre ser en tunnel som bättre lösning under förutsättning att kostnaden är likvärdig.

Finns det eventuella räknefel i landskapsregeringens kalkyl? När man ser bakåt har färjornas kapacitet räckt runt 15 år. Skarven börjar så småningom nå taket. Fler turer hjälper inte nämnvärt då det är störst tryck vissa tider på dygnet. Att sätta in turer på andra tider hjälper inte.

Nu kommer den planerade nya färjan att ta cirka 50 procent fler bilar. Men med den utveckling som varit räcker det inte mer än 10-15 år. Sedan måste det till större eller dubbla färjor.

Dessutom har det skrivits om att trafiken till Sottunga och Kökar ska börja gå över Föglö. Och då kommer den nya färjan på mellan Svinö och Föglö att slå i taket ännu snabbare, eller kanske direkt från början då den trafiken börjar ledas över Föglö.

Måste ligga stilla

Den nya färjan skall enligt uppgift vara laddbar elhybrid. Det betyder att den behöver ligga still och ladda från land vissa tider under dagen om den skall köras enbart på landproducerad el. Om inte så körs färjan med dieselmotorer som ger ström via generatorer. Och då blir inte skillnaden stor mot konventionell dieseldrift angående utsläpp.

Om priset för en tunnel verkligen kan konkurrera med landskapsregeringens förslag om ny färja, bro, väg och färjfäste angående kostnad vet man inte, ifall inte tunnelbyggarna tillåts ge offert.

Om tunnelalternativet är ekonomiskt jämförbart med färjor och broar kan det påverka hela framtiden för skärgårdstrafiken.

Själv anser jag i sann demokratisk anda att alla som är intresserade av att lösa uppgiften skall få lämna offert. Och att sedan den som ger mest alternativt billigast får uppgiften.

Tillbaka