sv en

Debatt

Näringsministern ratar Åland som ursprungsland

Anders Eriksson 18.04.2019

Näringsminister Camilla Gunell (S) vill inte att det ska stå ”Åland” i ursprungsmärkningen på åländskt kött som serveras på restaurang eller i storkök. Istället gäller från den 1 maj en kopia av den finländska lagen där åländskt kött ursprungsmärks med endast ”Finland”.

Beslutet ter sig märkligt på många sätt, särskilt mot bakgrund av att det finska jord- och skogsbruksministeriet gett klartecken för att använda ”Finland/Åland” för åländskt kött som serveras på Åland.

Näringsministern hänvisar i sitt beslut till att den åländska restaurangbranschen anser sig hamna i en sämre sits än branschen i Finland om det införs ett krav om att åländska köttprodukter ska ursprungsmärkas med ”Åland”.

Obegripligt problem

Hur det här kan vara ett problem eller en belastning för de åländska restaurangerna är svårt att begripa. Kravet på ursprungsmärkning ”Åland” gäller ju endast om det serveras åländskt kött. Annars inte. Hur svårt kan det vara?

Istället ska Ålands-märkning ske på frivillig väg, menar näringsministern. Den restaurang som vill marknadsföra att köttet som serveras kommer från Åland får göra det, men måste inte.

”Åland smakar gott”

Ett krav om att ursprungsmärka åländskt kött skulle mycket väl ha en positiv inverkan på konsumtionen av lokalproducerade råvaror. Rätt tillagat och marknadsfört bidrar mat från Åland till det lyft som vår turismnation så väl behöver, samtidigt som vi minskar behovet av importerade råvaror.

”Åland smakar gott” kan appliceras på mycket, och framför allt på mat.

Urholkar autonomin

Även ur självstyrelseperspektiv är detta ett mycket olyckligt beslut. Genom ovanstående beslut urholkas Ålands autonoma status ytterligare.

Redan i dag översvämmas vi av åländska produkter med så gott som bara finsk text. Nu bidrar vår regering till att ytterligare påskynda finlandiseringen av Åland…

Var finns insikten och stoltheten att lyfta upp Åland som ett eget ”Å-land” istället för att aktivt urvattna vårt självbestämmande genom att ständigt kopiera finska lagar inom områden vi själva bestämmer över?

När ska våra regeringspartier inse att Åland bör lyftas som varumärke internationellt för att kunna göra anspråk på att vara en verklig autonomi och inte en skenautonomi utan egentligt självbestämmande?

Påskyndar finlandiseringen

Under den nuvarande regeringen har Ålands autonomi kraftigt försvagats. Samtidigt som revisionen av självstyrelsen föll pladask föreslås genomgripande lagreformer som långt bygger på finsk lagstiftning, istället för en egen, anpassad lagstiftning utifrån åländska förhållanden och behov. Ett bra exempel på det är det nya socialvårdslagspaketet som just nu behandlas i lagtinget.

En sådan politik bidrar ju aktivt till den pågående finlandiseringen av Åland.

Ryggradslös frånvaro

För socialdemokraterna verkar inte åländsk kultur som bygger på sedvänjor och viktiga symbolfrågor för Åland stå särskilt högt i kurs. Det visar inte minst S-ministrarnas ryggradslösa frånvaro då regeringen fattade beslut om årets vårjakt på ejder.

Åland utvecklas inte genom hukarmentalitet, utan endast genom att vi vågar stå upp för vårt självstyrda land och den rätt som autonomin faktiskt ger oss.

Tillbaka