sv en

Debatt

Mise-politikernas storslagna löfte som sprack!

13.11.2020

Det är i slutet av november 2013. Renhållningsmyndigheten Mise arrangerar presskonferens för att berätta om sin stora vision som ska revolutionera hela avfallshanteringen på Åland. Den ska bli bättre, mer effektiv och framför allt billigare för hushållen.

Nyckeln till framgång heter fastighetsnära hämtning i fyra- eller åttafackskärl. Mise ska gå från att vara en samordnande myndighet till att bli en aktör med ensamrätt på all upphandling av avfallstransporter. Det skapar konkurrens mellan transportbolagen samtidigt som antalet sopbilar blir färre, utlovar Mise-ledningen.

Återvinningscentralen (ÅVC) i Norrböle ska avvecklas och alla transporter styras till Svinryggen i Ödanböle. Som komplement vill Mise erbjuda kunderna en ”mobil ÅVC-enhet”.

Utlovar sänkta avgifter

Projektledaren för renhållningsplanen 2014–2024, Ingrid Johansson (nu Zetterman), utlovar sänkta avfallsavgifter för hushållen i tätort på mellan 35 och 60 euro per år. Referensgruppen för den 70 sidor tjocka luntan består av Roger Jansson, Stig Mattsson och Mika Nordberg.

Mise-styrelsen ledd av ordföranden Rauli Lehtinen är övertygad om att samtliga åländska kommuner är anslutna till Mise senast 2024 och att Åland därmed har en enda renhållningsmyndighet.

Blev precis tvärtom

Hur gick det gick då? Hushållens frihet att välja sortering och hämtning enligt behov försvinner. För den absoluta merparten av hushållen stiger avgifterna, i vissa fall med flera hundra procent, vilket i första hand drabbar ensamhushåll och pensionärer. Konkurrensen mellan transportörerna inom Mise-kommunerna är noll till följd av att en och samma transportör ska sköta samtliga transporter i många år framöver.

Visionen om att alla kommuner ska vara anslutna till den allenarådande renhållningsmyndigheten senast 2024 bleknar en aning i ljuset av ökat missnöje bland dagens Mise-kommuner. Men till följd av bindande politiska beslut är nuvarande kommuner pantfångar i den nya upphandlingen i minst fem år framöver.

Kommuner tvingas med

Strängare lagstiftning för avfallshanteringen gynnar också Mise på så sätt att de kommuner som i dag befinner sig utanför kan tvingas in i systemet. Bland annat försvinner konkurrensen för tömning av fyrfackskärl i de kommuner som står utanför Mise till följd av att Ålands renhållning inte längre finner ekonomi att erbjuda den tjänsten. Bollen är i rullningen och går inte att stoppa med mindre än att de stora Mise-kommunerna Mariehamn och Jomala gemensamt tar initiativ till en förändring.

Det är beklämmande tyst från de ansvariga personerna och partierna. Vi är hittills det enda partiet som öppet engagerat sig i frågan eftersom vi som samhällsengagerade förtroendevalda inte stillatigande kan se på hur de stora, etablerade partierna kör över kommuninvånarna.

Avskaffa monopolet

Vår lösning är att snarast avveckla Mise som aktör med monopol på all upphandling och istället låta hushållen själva ingå avtal direkt med avfallstransportörerna enligt behov. Så skapas konkurrens till förmån för kunderna. Att avfallshanteringen följer fastslagen renhållningsplan sker genom att transportbolagen månatligen lämnar rapporter till övervakande myndighet.

Så, ansvariga politiker:

Ta ert ansvar, gör om, gör rätt. Lämpa inte över era misstag på kommuninvånarna. Vi inom Ålands Framtid kommer aktivt att delta i att ta fram en alternativ lösning på avfallshanteringen eller åtminstone att återställa Mises roll till sitt tilltänkta, ursprungliga uppdrag.

Tillbaka