När Ålands status har höjts från landskap till land, liksom systerautonomiernas status i Norden, så kan åländsk förvaltning erbjuda dig spännande tjänster med internationell anknytning, just sådana uppdrag som jag själv har jobbat med på Färöarna, det vill säga internationella kontakter genom myndigheter, dignitärer, politiker, näringsliv och så vidare.

Bli medskapare

Du ska vara en medskapare. Hemma får du bygga upp ett nytt enkelt system i stället för det nuvarande dubbla systemet. I en åländsk svenskspråkig förvaltning är beroendet av finsk språkkunskap minst möjligt.

Du får bygga upp en egen skatteförvaltning anpassad till invånarnas storlek. Du får vara innovativ, skapa tillhörande datasystem, organisation och lagstiftning.

Åland ska ha representationskontor i utlandet som sköter Ålands internationella intressen. Då är du Ålands ansikte både utåt och inåt och ett viktigt led i en större kedja.

Välkommen hem!

Ålands universitet ska ha forskningsplikt och ge dig möjlighet att uppnå professorsstatus inom forskning i egen jordmån, bland annat om enspråkighetens betydelse, skärgårdsnatur och ösamhällets unika läge. Således stimuleras du ständigt både på jobb och genom din utbildning efter hemkomsten.

Hjärnflykten brukar kallas för brain drain. Den ska vi tillsammans vända till brain gain, hjärntillflykt. Välkommen hem!

Maiken Poulsen Englund (ÅF)

kandidat i lagtings- och kommunalvalen