Färja. Brand. Fullpackat bildäck. Om branden är på bildäck, och det finns många passagerare, blir brandbekämpningen svår, trots att besättningen tränats för det.

Och om en evakuering behövs ska besättningen samtidigt leda evakueringen. Hur många anställda ska det vara på hybridfärjan? Och räcker dessa till vid olyckstillbud?

Jämförande riskanalys

En annan risk som finns hos färja på linjen Föglö-Svinö är sammanstötning med färja eller fartyg där farlederna korsas. Jag vill inte ens tänka på vad resultatet av det kan bli.

Så det skulle vara intressant att se en jämförande riskanalys mellan tunnel och färja. Jag tror att det är säkrare med en ”norsk” tunnel. Och, dessutom, Föglö behöver en tunnel för att vända trenden från en avfolkningskommun till en kommun i utveckling.

Av dessa orsaker stöder jag tunnel. Så länge det är minst lika fördelaktigt ekonomiskt på lång sikt.

Clas-Folke Hansen (ÅF)

Kandidat i lagtingsvalet