sv en

Debatt

Ge en miljon i krisstöd till jordbruket

Brage Eklund 18.09.2018

Sommaren 2018 kommer att gå till historien som den torraste på decennier. Det extremt varma vädret i kombination med utebliven nederbörd har slagit mycket hårt mot Ålands lantbrukare. I våra närområden talas det om att minst halva skörden har gått förlorad på grund av torkan.

På Åland är situationen minst lika allvarlig, särskilt för spannmål och övriga odlingar som inte konstbevattnats. Den som kan sätta sig in i situationen att i ett slag få sin inkomst halverad förstår lantbrukarnas situation.

Tvingas till tvångsslakt

Borttorkade betesmarker och minimala skördar av djurfoder slår hårt mot våra mjölk- och köttproducenter. Då fodret tar slut blir tvångsslakt den enda utvägen. Med tanke på den skuldtyngd som redan i dag vilar på våra bönders axlar riskerar Åland tappa delar av sin mjölk- och köttproduktion till följd av att det blir alldeles för kostsamt att under ett flertal år bygga upp en ny djurbesättning.

Medan regeringarna i våra drabbade närregioner i ett tidigt skede beslutade om direkta krisstöd till lantbruket nöjer sig den åländska regeringen med att i tilläggsbudgeten föreslå räntesubventionerade likviditetslån på en miljon euro. Att uppta ytterligare lån är knappast en långsiktig lösning för lantbrukare med en redan överstor lånebörda och mycket ansträngd likviditet. Och då finns inget annat alternativ än att ge upp.

Kräver konkreta åtgärder

Ålands Framtid har redan, som enda parti, lämnat in en motion till lagtinget om konkreta och omfattande akutåtgärder för att rädda det åländska lantbruket. I motionen uppmanar vi att lagtinget uppmanar regeringen att:

• Tillämpa force majeure avseende stödutbetalningar i de fall regelverket så tillåter

• Återupprätta ett system för skördeskadeersättningar

• Samråda med EU-kommissionen om möjliga stödåtgärder

• Söka finansiering från EU:s krisfond

• Ge lantbrukarna representation i organ där bevattningsfrågor behandlas

• Upprätta en plan för att förebygga framtida kriser

Från ord till konkret handling

För att konkretisera och ytterligare sätta kraft bakom vårt krav på akuta stödåtgärder till våra lantbrukare föreslår vi nu även att lagtinget i tilläggsbudgeten tar upp en miljon euro för ”Främjande av livsmedelsproduktion”.

Ålands Framtid anser att det är dags att Ålands beslutsfattare går från ord till konkret handling för att trygga förutsättningarna för våra lantbrukare att fortsätta producera lokala livsmedel av hög kvalitet.

Tillbaka