sv en

Debatt

EU:s fiskeripolitik slår urskillningslöst

15.10.2019

Med ett totalstopp för torskfisket drabbas Åland än en gång hårt av EU:s urskillningslösa politik.

Våra fiskare får klä skott för det hotade torskbeståndet i södra Östersjön, trots att beståndet av den uppskattade och efterfrågade matfisken är förhållandevis gott i våra vatten.

Drygt en handfull åländska torskfiskare drabbas och flera av dem tvingas troligen lägga ned helt.

Slår fullständigt snett

I en intervju för Ålands radio drar torskfiskaren Nicklas Holmström en mycket intressant och relevant parallell som med all tydlighet visar hur snett ministerrådets beslut slår.

Trots förbudet tillåter EU att torsk hamnar med som ”bifångst” vid annat fiske. Bifångsten får uppgå till 10 procent. Och nu till det intressanta:

Det som en större strömmingstrålare drar upp på ett enda drag som tillåten bifångst av torsk i södra Östersjön kan motsvara en hel årsfångst på cirka 60 ton som de åländska yrkesfiskarna tar upp tillsammans. Snacka om att sila mygg och svälja elefanter!

Blir fiskmjöl istället för mat

På livsmedelsmarknaden motsvarar 60 ton torsk en inkomst på omkring 250 000 €. Istället för pengar i plånboken av ett förhållandevis blygsamt fiske får nu de åländska torskfiskarna lägga upp sina båtar i väntan på bättre tider eller för alltid.

Att dessutom den trålade bifångsten av torsk i södra Östersjön inte ens kommer till användning som människoföda, utan mals ned till fiskmjöl, visar på de smått groteska konsekvenserna som EU-beslutet för med sig.

Lobbying skapar slagsida

Den enda ”folkrörelsen” som har inflytande över EU:s stelbenta och inkonsekventa fiskepolitik är miljöorganisationerna med Världsnaturfonden i spetsen, vars intensiva lobbying (påtryckning) bär frukt gång efter annan.

Alla har rätt att göra sin röst hörd. Men att trycket från miljörörelsen har så stor inverkan på de politiska besluten skapar slagsida och leder precis till den urskillningslöshet som speglar EU:s fiskeripolitik.

Enligt uppgift delgav Finland, som EU:s ordförandeland, Ålands position inför ministerrådets möte om fiskekvoterna för nästa år. Men något yttrande lär inte ha förekommit.

Värnar inte Ålands intressen

Även om Finlands företrädare den här gången följde sina åtaganden gentemot Åland måste sättet det gjordes på ses som en bekräftelse på att Finland prioriterar gott uppförande i EU-klassen framom att följa självstyrelselagen och värna Ålands intressen.

Det är inte utan skäl man börjar tvivla på Åland medlemskap i såväl Finland som i EU.

Tillbaka