sv en

Debatt

Endast ett enat folk kan rädda självstyrelsen

Medan fokus läggs på politiska utspel och konfrontation håller vår självstyrelse på att rinna oss ur händerna. I den polariserade debatten är det svårt att se skogen för alla träd, där detaljer skymmer helheten.

Vi måste se och inse att vårt varande som självstyrt örike är långt ifrån självklart. Liksom allt annat vittrar 100 år av internationellt garanterad utfästelse sönder om vi inte aktivt bevakar och påtalar dess existens.

Vi måste alla värna vår internationellt grundläggande rätt att vara ett eget folk. Uppgiften åligger främst våra politiska företrädare som gemensamt måste ställa sig upp och säga nej varje gång självstyrelsen kränks, inte acceptera att ständigt bli översköljd och överkörd av finska diktat (på finska) i våra relationer med Finland.

Runnit ut i sanden

Intentionen då revisionen av självstyrelselagen inleddes för över tio år sedan var att skapa en modern lagstiftning som lever med sin tid. Från åländsk sida rådde total politisk enighet om att den nya lagen skulle bygga på modellen av en ramlag där Finlands behörighetsområden anges i en lista och där Åland till övriga delar kan ta över lagstiftningsbehörighet enligt våra behov och i den takt som lagtinget bestämmer.

Tyvärr tvingas vi konstaterar att alla dessa år av diskussioner kommit till vägs ände utan framgång för de åländska önskemålen. Sett till revisionen som helhet kan vi inte yvas över en mindre justering av det ekonomiska systemet då allt annat runnit ut i sanden. Med någon form av heder i behåll varken kan eller ska vi ålänningar nöja oss med att ta del av de smulor som nu erbjuds av den finska statsmakten.

För framtida generationer

Den hätska debatten mellan regeringsblocket och oppositionen är ett tydligt exempel på hur grundtryggheten för Ålands existens och rättigheter som ett självstyrt folk överskuggas av enveten partipolitisk polarisering. För framtida generationer ålänningar måste debattklimatet förändras, bygga på sak istället för person, vara konstruktivt och trovärdigt.

Vi har åtskilliga gånger ställt frågan utan att få svar:

– Vilken vision har de åländska partier för Åland för de kommande 20–50 åren?

– Vad och exakt hur vill partierna göra för att förverkliga denna vision?

Framgång i egna händer

Ålands Framtids vision är utökat självbestämmande på väg mot självständighet. Vägen dit är både krokig och lång, men för att kunna existera som ett folk måste vi också ha självkänslan som ett folk. Vi är övertygande om att vår framgång ligger i egna händer. Även om trovärdigheten för våra politiker ibland vacklar är intresset för att utveckla Åland större bland våra egna folkvalda än till exempel nationalistiska Sannfinländarna i Finlands riksdag.

Låt oss därför tillsammans hitta samförstånd och enighet i syfte att vägleda och garantera vår självstyrelse i ytterligare 100 år.

ÅLANDS FRAMTID

STYRELSEN

Tillbaka