sv en

Debatt

En liten peng är stor lycka

Brage Eklund 23.06.2019

Men socialminister Wille Valve (MSÅ) och hans socialpolitiskt vackliga regering väljer avslå ett tilläggsstöd till den ideella hjälporganisationen Matbanken på Åland.

Föreningen engagerar i dag över 40 personer som ideellt ställer upp för att dela ut mat och hygienartiklar till ekonomiskt utsatta i vårt samhälle. De hjälpbehövande finns inom flera samhällsgrupper, t ex äldre, långtidssjuka, studerande och inte minst ekonomiskt utsatta barnfamiljer.

Inför senaste jul delade Matbanken på Åland ut närmare 150 julklappar till åländska barn som annars med största sannolikhet hade fått fira jul utan något paket.

Varje euro är mer än vad Ålands regering bidrar med.
Matsvinn till hungriga barn

Den ideella föreningen gör även en stor insats för att minimera matsvinnet på Åland genom att ta emot och förmedla livsmedelsprodukter, motsvarande ett (1) ton per vecka, med kort datum från den åländska handeln.

Trots ideella krafter är verksamheten givetvis förknippad med ett flertal fasta kostnader som bland annat hyra, transporter och inventarier i form av kyl- och frys.
Matbanken ansökte i år om 38 315 euro ur PAF-medel men beviljades endast 13 000 euro, vilket alltså täcker knappt en tredjedel av de fasta kostnaderna.

För att kunna fortsätta verksamheten ansöker därför föreningen om att Ålands regering ska skjuta till de 25 315 euro som saknas. Men Socialminister Wille Valve avslår Matbankens anhållan. Istället hänvisas föreningen till den ordinarie ansökan om PAF-medel för nästa år.

Sök socialstöd!

Socialministerns beslut innehåller även en uppmaning till den ideella hjälporganisationen ”att lämna in en plan över hur verksamheten kommer att utvecklas i den riktningen att människorna lotsas till kommunernas socialbyråer, FPA (Folkpensionsanstalten), AMS (Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet) och andra myndigheter för att få en varaktig förbättring av sin ekonomiska situation.”

Ålands regering ser alltså helst att Matbankens verksamhet inte alls behövs och att föreningen ska redogöra för hur de hjälpbehövande istället ska slussas till att ansöka om bidrag från kommunerna och/eller FPA, alternativt sättas i sysselsättningsfrämjande åtgärder.

En hundring betyder mer

I en tid då politiker talar sig varma om den ideella, så kallade tredje sektorns ökade betydelse för att upprätta vår välfärd vill alltså socialminister Wille Valve lägga ned delar av den sektorn. Åtminstone minimera verksamheten genom att strypa stöden.

Det här visar på ett socialpolitiskt hyckleri i den högre skolan eller på politisk inkonsekvens mot bättre vetande. Hyckleriet förstärks av att nuvarande regering och dess stödpartier Lib, S och MSÅ konsekvent förkastat Ålands Framtids förslag på hur man kan förbättra situationen för de mest ekonomiskt utsatta i vårt samhälle.

Ålands Framtid har bl a i omgångar föreslagit att ensamförsörjartillägget för barnfamiljer ska höjas till 100 euro per månad. Det resulterade i att regeringen själv slutligen föreslog en höjning av ensamförsörjartillägget med en ynka tia (10 euro) per månad.

Ålands Framtid har även konsekvent jobbat för att skattebefria våra invånare med en inkomst under 15 000 euro per år. Även det skulle underlätta och minska dessa personers behov av stöd. Men icke.

Tänk om, tänk med hjärtat

Mot bakgrund av den i vissa fall yviga politiska givmildheten som nuvarande regering gett uttryck för i allahanda mer eller mindre verklighetsförankrade utredningar och i belysningen av den öppna börsen gentemot annan föreningsverksamhet på Åland är socialministerns beslut ynkligt, inkonsekvent och politiskt kontraproduktivt.

Så Wille Valve och Ålands regeringen:
Vill ni behålla någon form av politiskt heder inför höstens val, så bör ni göra om och göra rätt!

Tillbaka