sv en

Debatt

Dags att återupprätta stadens anseende

07.07.2019

Angående den avslöjade kritiken mot stadsledningen som framkommer i Roger Janssons (MSÅ) minnesanteckningar…

Det är ju precis som det är.

Staden leds av ett förhärskande tjänstemanna-(kvinno)styre, uppmuntrat av en svag, oenig politisk styrning.

Jag håller med Barbro (S)undback om att det skedde någon form av paradigmskifte med förre stadsdirektören Edgar Vickström. Hans mässor inför fullmäktige kunde ofta liknas vid förkunnelser över vilka förutbestämda vägval förvaltningen lade för den politiska makten, i tukt och förmaning.

Ålands Framtid står för glad och konstruktiv politik.
Maktfullkomlig allians

Det här inledde den maktfullkomliga alliansen som finns bland ledande tjänstemän inom Mariehamns stad i dag – en teknokrati gödd av svaga, okunniga politiker som prioriterar att lägga sin energi på blockpolitiskt, ideologiskt tjafs framom konstruktiv ledning.

De politiska stolpskotten har kommit tätt de senaste åren. Vid sidan av närståendeköp inom Mariehamns hamn tillåts direktören för stadens tekniska sektor i strid med alla tänkbara regelverk godkänna och köpa in tjänster för 100 000-tals euro utan att någon ingriper.

Häcklande tv-såpa

Varför? Jo, för att en svag politisk styrning tillåter det. Den politiska undfallenheten har skapats av en mycket tandlös och splittrad stadsstyrelse som tyvärr fortsatt under ledning av den på förhand starke diplomaten Tage Silander (MSÅ).

Detta politiska skådespel tillåts fortgå med de valda politikernas goda minne. Stadens fullmäktigemöten har blivit en uppskattad tv-sänd ”såpa” med höga tittarsiffror bland häcklande ålänningarna. Pinsamt, javisst.

Visa lyhördhet

Låt det vara slut med detta nu. Staden måste utvecklas med demokratiska krafter som visar lyhördhet mot såväl investeringssugna fastighetsägare som den lilla enskilda människan. Jag hoppas innerligt att valet i höst fokuserar på utveckling, handlingskraft och socialpolitisk, hållbar tillväxt framom personlig och politisk prestige.

Låt oss göra skillnad och återupprätta Mariehamns anseende.

Tillbaka