Vi har i dag väldigt många äldre fordon som är renoverade med modernare teknik och andra modifieringar som gör att de inte går att veteranbesiktiga. Dessa fordon är minst lika trafiksäkra som de veterangodkända fordonen och körs oftast väldigt sparsamt med per år.

Minska byråkratin

Ålands framtid har som motto att minska byråkratin och göra vardagen lättare för alla som bor på Åland. Ett steg i den riktningen är att införa besiktningsbefrielse för alla fordon när de uppnår en viss ålder.

Därför ska vi jobba för att likt Sverige införa en rullande 50-årsgräns för besiktning av bilar. Det innebär att alla bilar som är äldre än 50 år blir besiktningsfria om de har varit besiktade senast året innan de blir 50 år.

För motorcyklar är gränsen satt till 40 år.

Besiktad för all framtid

Är bilen äldre än 50 år (motorcykel 40 år) och inte har en gällande besiktning så besiktar man bara en gång till och efter det blir den besiktningsbefriad för all framtid.

Känner man sig osäker som bilägare av en gammal bil och vill veta till exempel att bromsarna är okej, så ska det naturligtvis vara fullt tillåtet att boka in en besiktning som en typ av kontroll.

Pelle Hägglund (ÅF)
kandidat i lagtings- och kommunalvalen