Orsaken till detta är den grundläggande skillnaden i grundstatus inom riket.

När Färöarna fick självstyrelse 1948 efter andra världskriget och Grönland fick självstyrelse 1979 efter Danmarks inträde i EU 1973 så slutade båda vara landskap i Danmark.

Det hände således en markant statushöjning av deras juridiska status inom kungariket som en egen nation.

Ett hinder för utveckling

Åland började där Färöarna och Grönland slutade.

När Åland fick sin självstyrelse med den första självstyrelselagen 1920 då börjar det med en status som ett landskap som var urskilt från Åbo och Björneborgs län.

Förhandlingar om en ny självstyrelselag har pågått under två mandatperioder utan resultat. Landskapsstatusen är ett hinder för vidare utveckling.

Måste upp på nordisk nivå

Åland skall upp på nordisk nivå, inget mindre. Ett land i union med Finland.

Hur finansiera?

Som land betalar Åland ingen skatt till Finland liksom Färöarna och Grönland ingen skatt betalar till Danmark. Intäkterna stannar där de hör hemma.