sv en

Debatt

Åland ensamt i Norden om att sakna egen JO

Den kontrollfunktion som Finland utövar på Åland är sällsynt i Norden, så till den grad att den inte existerar utom på Åland. Alla nordiska länder, inklusive de övriga självstyrelserna, har sedan länge både en egen lagstiftningskontroll och en egen förvaltningskontroll.

JO-polemiken och ständiga åberopanden av grundlagen är en konsekvens av Ålands bristfälliga självstyrelse.

Färöarna har egen JO

Justitieombudsmannen (JO) har sitt ursprung i ombudsmannainstitutionen i Sverige som grundade JO 1809 efter att ha förlorat Åland och Finland till Ryssland. Finland grundande sin JO 1920 efter självständigheten och Danmark fick sin Ombudsmand 1955 efter den nya grundlagen. Norge följde efter 1962, Island 1988, Grönland 1994 och Färöarna 2000.

Parlament och regering med tillhörande myndigheter och förvaltning med kontroll av dessa, lagtiftningskontroll och förvaltningskontroll, är två sidor av samma mynt.

Danmark kollar inte självstyrelselagar

Danmark utövar ingen myndighetskontroll över självstyrelsernas behörigheter, varken gällande lagstiftning eller förvaltning. Ingen lagtingslag som beslutats lagenligt av lagtinget på Färöarna eller Grönland går igenom kontroll av en delegation som har statsmaktens majoritet. Ingen lagtingslag skickas i väg över hav för kontroll i Högsta domstolen i Danmark och ingen lagtingslag skickas vidare till Drottningen av Danmark för godkännande eller nedläggande av veto.

Åland är ensamt i Norden att inte ha en egen Justitieombudsman. Istället kontrolleras våra myndigheter av Finlands JO.

Inte heller utövar Danmark någon kontroll av självstyrelseförvaltningen på Färöarna eller Grönland utan de har egna ombudsmän, JO, Grönland sedan 1994 och Färöarna sedan år 2000 som nämnt ovan.

Visar brist på tillit

Åland ska inte ligga bakerst i utvecklingen av nordiska självstyrelser. Åland ska ha sin egen JO.

Finlands kontroll av Ålands självstyrelse är brist på tillit. Danmark visar sina självstyrelser 100 procent tillit och lägger sig inte i Färöarnas och Grönlands inre angelägenheter.

Åland ska inte isoleras inom Finland från övriga Norden. Åland har rätt till samma fulla tillit som Danmark visar sina självstyrelser.

Åland ska ha egen JO

Vi i Ålands Framtid följer den nordiska linjen med en egen JO på Åland. Ålands Framtid visar Ålands självstyrelse full tillit och har fullt förtroende för ålänningarnas kompetens därför lägger vi ribban högt så in i Norden.

Ålands Framtid

Styrelsen, genom Maiken Poulsen Englund, viceordförande

Tillbaka