sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Peggy Erikssons gästledare i Nyan: Tillsammans jobbar vi för Ålands bästa

Ålands Framtid 30.06.2023

Kommande mandatperiod bör innehålla ett övergripande politiskt samhällskontrakt ”för Ålands bästa”.

Grundtryggheten för vår välfärd bygger på en fungerande, god ekonomi. Den skapas inte av en ökad offentlig sektor utan genom ett blomstrande näringsliv. Vi måste snarast bryta Ålands sedan mer än tio år negativa BNP.

För att lyckas behöver vi en strategi där vi identifierar utmaningar inom näringslivets olika sektorer, till exempel hur vi möter sjöfartens nya kostnader på grund av EU:s utsläppsrätter.

”Det kan inte vara meningen att medlemsländer (områden) utanför skatteunionen ska duka under av oresonliga krav på skattegränshantering, skriver Ålands Framtids ordförande Peggy Eriksson i sin gästledare i Nya Åland. (Klipp ur Nyan 15.6.2023)

I syfte att skapa dialog och förståelse för Ålands särskilda klimatförhållanden som ställer krav på kraftigare, isgående fartyg arrangerade Ålands framtid ett möte mellan EU-parlamentariker och företrädare för den åländska och finländska rederinäringen.

Minimera skattegränshindren

Skattegränshindren måste så långt som möjligt förenklas för att minimera dagens oskäliga administrativa kostnader som hotar slå ut våra företag. För att öka tillväxten måste vi få fart på handeln och den i dag obefintliga e-handeln.

Lönsamma företag skapar arbetsplatser, ökad inflyttning och därmed större skatteintäkter som gör att vi har råd med ännu bättre sjukvård, social service, omsorg och skola.

EU-regler tillåter förenklingar

EU:s regelverk tillåter redan i dag förenklat tullförfarande för varor upp till ett värde av 150 euro, vilket självklart ska tillämpas här. I handeln med Finland är det dessutom samma momssats och samma stat som inkasserar momsen.

Dagens rigida byråkrati saknar logik.

EU måste göra skillnad

Samtidigt vill EU ta tullunionen till en ny nivå som medför ännu mer gränsbyråkrat ifall den omsätts i praktiken. EU måste göra skillnad på skattegränshantering inom EU och handel med länder utanför unionen.

Det kan inte vara meningen att medlemsländer (områden) utanför skatteunionen ska duka under av oresonliga krav på skattegränshantering.

Åland måste göra allt för att påverka EU, genom dialog med Finland men även genom intensiv lobbying och via de politiska kanaler som finns till hands.

Ålands Framtid jobbar aktivt med den här och många andra frågor genom vårt medlemskap i partiet European Free Alliance (EFA) som har ett flertal platser i parlamentet.

Läroböcker om självstyrelsen

Vi vill öka kunskapen för vår unika självstyrelse. En grundläggande åtgärd är att ta fram egna läroböcker (i pappersform) om självstyrelsen och dess betydelse. Vi behöver även utveckla juridisk spetskompetens kring självstyrelselagen och här spelar Högskolan på Åland en naturlig roll.

Ålands Framtid vinnlägger sig om att förbättra den psykiska hälsan bland våra unga. Vi vill införa en särskild mottagning där barn och ungdomar i ett tidigt skede kan få hjälp och stöd.

Stärka föräldrastödet

Vi behöver även stärka föräldrastödet, inte minst i syfte att stävja det skadliga skärmberoendet som går allt längre ned i åldrarna. Vi vill också lagstifta om en mobilfri skola.

Vi vill även stärka och säkra omsorgen om våra äldre och personer med funktionsvariation. Omsorgen ska ges tillräckliga resurser för att stoppa den pågående personalflykten. Vi ska även satsa på välfärdsteknik som kan berika och stöda våra äldre till att kunna bo hemma så änge som möjligt.

Garantera lägre energipris

Ålands Framtid ställer sig bakom en satsning på storskalig havsbaserad vindkraft och solenergiparker om det föregås av noggranna miljökonsekvensbedömningar samt att det ges garantier för att berörda områden återställs och att satsningarna genererar lägre energipris för oss ålänningar.

Självstyrelsen är hotad

Vår drygt 100-åriga självstyrelse och vårt svenska språk är satt under hård press från Finland. Justitiekanslern (JK) konstaterar att rättssäkerheten i finska lagförslag äventyras av undermåliga översättningar till svenska.

Efter att Finlands grundlag ändrades för över 20 år sedan pågår samtidigt en successiv urholkning av självstyrelselagen. Tillåts detta fortsätta förlorar självstyrelsen på sikt sin betydelse som ett skydd för oss ålänningar att forma vårt samhälle utifrån egna förutsättningar och behov.

För att stoppa detta förfall krävs genomgripande reformer och därför är revisionen av självstyrelselagen oerhört viktig.

Peggy Eriksson
Ordförande Ålands Framtid

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!