sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Anders Eriksson ensam om att vilja ge krisstöd till jordbruket

Ålands Framtid 29.05.2023

Då lagtinget idag diskuterade tilläggsbudgeten ville Anders Eriksson (ÅF) anslå 1 miljoner euro i krisstöd till jord- och vattenbruket som kompensation för kraftigt ökade kostnader till följd av kriget i Ukraina.
Men lagtinget avfärdade motionen, som inte ens gick till omröstning.

Det är framför allt priset på gödsel och el som nu får många lantbrukare att gå på knäna.
– Kostnaderna ligger på oacceptabla nivåer i förhållande till marknadspris och de stöd som ges i ordinarie stödprogram, påpekade Eriksson.

Hans förslag var att avdela 1 miljon euro som ett tillfälligt kostnadsersättningsstöd för primärnäringarna, vilket är möjligt inom ramen för EU:s särskilda stöd för att kompensera stigande priser till följd av Rysslands invasionskrig i Ukraina.

Trygga försörjningsberedskapen

Enligt Anders Eriksson handlar stödet om att i förlängningen trygga försörjningsberedskapen, men förslaget föll inte övriga lagtinget på läppen varför det förföll.

Det här befäster uppfattningen att Ålands Framtid idag är det enda uttalade landsbygds- och jordbrukarpartiet på Åland.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!