sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Från årsmötet: Mats Löfström gäst, Peggy Eriksson omvald ordförande, Yvonne Sundbom-Korpi ny i styrelsen

Ålands Framtid 25.04.2023

Peggy Eriksson omvaldes som ordförande då Ålands Framtid höll sitt årsmöte i går, måndag.
Ny i styrelsen är Yvonne Sundbom Korpi.
Veteranen Brage Eklund fick motta Max-Priset för sina ovärderliga insatser som politiker och partikollega.

Årsmötet inleddes med att Mats Löfström berättade om utmaningar och möjligheter under den kommande riksdagsperioden. Många olösta frågor hänger kvar, självstyrelsereformen, förenklingar i skattegränsbyråkratin och tryggande av sjöfarten och svenska språket. Men nya frågor har också tillkommit där Åland och Finland måste komma överens.

Åland bör få ö-undantag
Mats Löfström talade om utmaningar och möjligheter under den kommande riksdagsperioden.

En av dem är att övertyga EU om att färjetrafiken till och från Åland ska inlemmas i det så kallade ”ö-undantaget” i fem år då det gäller de skärpta utsläppskraven i unionens nya och mycket tuffa miljölagstiftning i syfte att nå de internationella klimatmålen.

– EU måste ta hänsyn till att Åland är helt beroende av färjetransporterna. Bunkerpriserna har fördubblats de senaste åren. Dessutom går 90 procent av Finland export och import med fartyg. I det avseende är även Finland en ö.

Meningslös byråkrati

Mats Löfström ser den överbyråkratiserade skattegränshanteringen som meningslös.
– Vem läser alla de uppgifter som ska lämnas in? Borde inte en AI kunna sköta detta?

För övrigt bör man noga följa med hur man löser skattegränsen mellan Irland och Nordirland, menar han. Regeringsförhandlingarna och det kommande regeringsprogrammet blir helt avgörande för ”Ålandsfrågorna”, framhöll Löfström och avslöjade att han har ett personligt möte med regeringssonderaren Petteri Orpo (Saml) idag, tisdag.

Sundbom-Korpi ny i styrelsen

Vid årsmötet fick Peggy Eriksson enhälligt förtroende att som ordförande lotsa Ålands Framtid genom höstens val. Eriksson tackade och sa att hon är taggad, vilket också framgår av partiets offensiva verksamhetsplan för det här året.

Brage Eklund, glad mottagare av Max-Priset och Peggy Eriksson, omvald ordförande.

Ett nytt namn i styrelsen är Yvonne Sundbom Korpi med lång politisk erfarenhet inom bland annat kommunalpolitiken i Lemland. Styrelsen utökades med en person och består nu av ordföranden + åtta medlemmar.

Den nyvalda styrelsen

Styrelsen det kommande året består av:

Peggy Eriksson, ordförande.
Medlemmar: Brage Eklund, Rolf Granlund, Gunder Andersson, Linda Jansson, Gunnar Granlund, Jonny Landström, Maiken Poulsen Englund och Yvonne Sundblom Korpi (ny).
Ersättare: Lena Andersson, Magnus Jansson och Hanna Segerström.

Värdig mottagare av Max-Priset

Årets mottagare av Max-Priset blev Brage Eklund med motiveringen:
”För sin kunskap, saklighet och hjälpsamhet, för sitt sunda förnuft och goda kamratskap samt för sin livslånga politiska gärning för rätten till självbestämmande och för Ålands Framtid.”

Grattis, Brage!

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!