sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Ö-samhällens inflytande inom EU diskuterades på EFA:s styrelsemöte

Ålands Framtid 10.12.2022

Självstyrda ö-samhällens och kvinnors engagemang och inflytande inom EU diskuterades vid European Free Alliances (EFA) senaste styrelsemöte i Bryssel. Ålands Framtids ordförande och EFA:s viceordförande Peggy Eriksson rapporterar från mötet.

 Peggy Eriksson, tredje från höger, deltog under veckan i EFA:s styrelsemöte i EU-parlamentet i Bryssel.
 

Mötet hölls i onsdags i EU-parlamentet i Bryssel, Belgien. På agendan stod reflektioner över det gångna och planering inför det kommande verksamhetsåret.

EFA har just nu två särskilt aktiva arbetsgrupper:
En kvinnogrupp som arbetar med att stärka samarbetet mellan kvinnliga politiker och utreda vad som påverkar om kvinnor väljer att engagera sig politiskt.
– Bland annat ser vi på hur man kan stärka kvinnors möjligheter att aktivt delta i de politiska besluten, förklarar Peggy Eriksson

Ta fram en ö-strategi

Den andra arbetsgruppen är en ”ö-kommitté” som aktiv arbetar för att öar och insulära områden ska uppmärksammas och få större inflytande inom EU.

– Målet är att ta fram en särskild ö-strategi där EU i sitt lagstiftningsarbete aktivt tar hänsyn till öars speciella geografiska förutsättningar, säger Eriksson.

Under mötet redogjorde de företrädda partierna i EFA-styrelsen för sina områdens politiska situation. Ålands Framtids ordförande Peggy Eriksson informerade om bakgrunden till Ålands 100-åriga autonoma status och att den vilar på ett internationellt beslut i Nationernas Förbund.

Självstyrelsen en paradox

– Paradoxen efter 100 år av självstyrelse är att vi har en internationellt starkt förankrad självstyrelse men i praktiken en mycket begränsad egen lagstiftning. Efter tolv år av försök att förnya och modernisera vår självstyrelse ligger arbetet nu lagt på is. Tid och energi går istället åt att försvara vår rätt, vårt språk och vår lagstiftning gentemot Finland, säger Peggy Eriksson.

Under styrelsemötet diskuterades även aktuella politiska frågor inom EU med EFA:s EU-parlamentariker Anna Miranda, Francois Alfonsi och Jordi Sole. Bland annat berördes möjligheterna att ställa upp en transnationell kandidatlista inför EU-valet 2024 och hur man ska kunna säkra regionernas inflytande och önskan att utvecklas inom Europa.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!