sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Skapa ett Självstyrelsecenter inom Ålands högskola

Ålands Framtid 30.11.2022

Det krävs en omfattande och bred kompetens för att upprätthålla och utveckla självstyrelsen, dels på det allmänna planet inom förvaltningen, dels genom kvalificerad självstyrelsekompetens inom folkrätt och internationella relationer.

Vår egen lagberedning har en viktig roll när det gäller att i lagframställningar kunna motivera och utmana inom riksdagen och statsförvaltningen etablerade definitioner av rättsområden som i praktiken motiverar självstyrelselagens syfte. Detta gäller även, om än i varierande utsträckning, hela självstyrelseförvaltningen.

Skapa ett Självstyrelsecenter

Ett förslag i syfte att stärka den åländska kompetensen inom det här området är att inom ramen för Högskolan på Åland bygga upp ett internationellt kompetenscenter för autonomiutveckling med ett kontinuerligt kunskapsutbyte med andra autonomier.

Ett sådant ”Självstyrelsecenter” kunde med fördel också erbjuda tilläggsutbildning för tjänstemän och politiker inom åländsk lagstiftning och förvaltning.

Arbetet inleds nästa år

I Ålands budget för nästa år föreslår Ålands Framtid därför att det under året inleds en uppbyggnad av ett internationellt kompetenscenter för autonomiutveckling med ett kontinuerligt kunskapsutbyte med andra autonomier.

 

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!