sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Den unika hamnen på Signilskär förfaller

Ålands Framtid 29.11.2022

Den stenlagda vågbrytaren som omsluter hamnen på Signilskär väster om Eckerö håller på att förfalla. Därmed riskerar ett minnesmärke av unikt hantverk gå förlorat.

Delar av den stenlagda vågbrytaren som omsluter hamnen på Signilskär har rasat samman. Ett unik minnesmärke hotar att gå förlorat om inget görs.

Signilskär har historiskt haft central roll i förbindelserna mellan Åland och Sverige. Här sökte de åländska postrotarna skydd och härbärge på sina strapatsfyllda färder över Ålands hav, här låg segelskutorna i väntan på tjänligt väder och passande vindar.

Tillhör kulturarvet

Viktiga kulturhistoriska byggnader och platser, som hamnanläggningen på Signilskär, tillhör det åländska kulturarvet och bör givetvis bevaras för eftervärlden. Kulturbyrån bör därför snarast göra en kartläggning av dessa historiska platser runt om i Ålands skärgård och därefter göra upp en åtgärdsplan för att bevara dessa.

Behövs en åtgärdsplan

I Ålands budget för nästa år föreslår Ålands Framtid att det inleds en kartläggning med åtföljande åtgärdsplan för att bevara kulturhistoriska minnesmärken i den åländska skärgården, däribland hamnanläggningen vid Signilskär.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!