sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Ålänningarna måste garanteras fördelar med vindkraftparker till havs

Ålands Framtid 22.11.2022

Vindkraften som energikälla ligger i tiden. Åland har alla förutsättningar att bli en vindkraftsregion av rang, något vi snabbt bör ta vara på. Men som med all ansvarsfull politik bör regeringen och lagtinget på förhand veta vad konsekvenserna av tagna beslut blir.

I budgetförslaget för 2023 anhåller landskapsregeringen om lagtingets samtycke till att, med utgångspunkt i den fastställda havsplanen, utarrendera stora delar av landskapets allmänna vatten för havsbaserad vindkraft för en tid om högst 50 år och på de villkor landskapsregeringen i övrigt beslutar. Till sistnämnda del avser landskapsregeringen att fortlöpande samråda med lagtingets finans- och näringsutskott. Behov av samråd föreligger även vad gäller bl.a. planen för utarrenderingen av havsområdena samt det underlag som utarbetas för offentlig konkurrensutsatt budgivning för vindparksområden.

För vagt formulerat

Anhållan om fullmakt är allt för vagt formulerad. Med tanke på de stora havsområden det rör sig om kan inte lagtinget bevilja en mer eller mindre fullmakt in blanco. Regeringen kan å andra sidan förstås inte gå ut med affärshemligheter i förhandlingsskedet, däremot måste regeringen kunna presentera tydliga övergripande målsättningar och villkor. Det gäller, för att nämna några exempel:

– På vilket sätt de åländska elkonsumenterna kan erhålla subventionerad energi från dessa etableringar.

– Hur arrendeinkomster och fastighetsskatt på ett rättvist sätt kommer det åländska samhället till godo.

Presentera en plan

Ålands Framtid begär därför att regeringen i skyndsam ordning i en tilläggsbudget presenterar tydliga övergripande målsättningar och villkor, med utgångspunkt i den fastställda havsplanen, för att utarrendera delar av landskapets allmänna vatten för havsbaserad vindkraft. Av förslaget ska framgå hur etableringarna kan erbjuda ålänningarna subventionerad energi samt hur arrende och fastighetsskatt på ett rättvist sätt kommer det åländska samhället till godo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!