sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Åland behöver representation även i Stockholm

Ålands Framtid 19.11.2022

De autonomier som vill utvecklas och synas har ambassader/representation i huvudstäder där diplomatiska förbindelser är av särskild betydelse. Färöarna har diplomatisk representation till exempel i Reykjavik, Bryssel och Washington

Gunnar Westerholm var under många år informationssekreterare vid Ålandskontoret i Stockholm. Representationen lades ned av den förra regeringen ledd av Liberalerna. Klipp: Ålandstidningen 1.11.2007.

Åland har nu bara en representation i Helsingfors och det naturliga följande steget är att inrätta en motsvarande i Stockholm. Åland var tidigare väl representerat i Sveriges huvudstad med både resebutik centralt i Stockholm och ett handelskontor. Tyvärr har en ensidigt åländsk östinriktad ”utrikespolitik” lett till att Åland idag inte har någon representation i Sverige.

Utrikeskontakter viktiga

Tjänstemän inom Ålands förvaltning nämner ofta den positivism och stora beredvillighet de möts av i sina kontakter med svenska regeringens tjänstemän och företrädare från underlydande institutioner. För att på bästa sätt använda denna välvilliga inställning till Åland bör det finnas en likartad representation i Stockholm som i Helsingfors.

Eftersom Ålands representation i Stockholm de facto handlar om utrikeskontakter medan representationen i Helsingfors handhar angelägenheter som berör inrikesärenden är det viktigt att den avvikande juridiska och diplomatiska statusen mellan dessa representationer beaktas i beredningen.

Därför föreslår Ålands Framtid att Ålands regering under nästa år förbereder att inrättar en åländsk representation i Stockholm och återkommer med detaljer och anslag i tilläggsbudget.

 

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!