sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Kompensera privatpersoner och företag för flyktingmottagning

Ålands Framtid 18.11.2022

Regeringen ska hitta ett system för att betala ut kompensation för de merkostnader som privatpersoner, enskilda företag och kommuner har haft till följd av mottagningen av flyktingar från Ukraina.
Det föreslår Ålands Framtid i en budgetmotion.

Efter Ryssland inledde sin aggression mot Ukraina aktiverade EU den 3 mars i år för första gången sitt massflyktingdirektiv. Det innebär att ukrainska medborgare som flyr sitt land ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsländer.

Organisationer handfallna

På Åland stod de etablerade hjälporganisationerna under allt för lång tid handfallna inför att ta emot de ukrainska flyktingarna som anlände till Åland. I stället sköttes det akuta flyktingmottagandet av privata nätverksgrupper och privatpersoner som ordnade transporter, förnödenheter, boende, myndighetskontakter m.m. Ett antal välvilliga övernattningsrörelser ställde upp med sängplats medan många kommunerna ordnade plats på daghem och i skola

Bör få ersättning

Alla hjälpinsatser har skett helt ideellt men har givetvis medfört extra kostnader, som hittills inte kompenserats av samhället. Utan de ideella insatserna hade Åland inte kunnat ta emot några ukrainska flyktingar under det första halvåret efter att kriget startade. Således bör såväl berörda privatpersoner som företag och kommuner få någon typ av ersättning för merkostnader de haft för sin humanitära insats.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!