sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Anpassa nya avfallslagen för åländska förhållanden och behov

Ålands Framtid 17.11.2022

Åland behöver en avfallslag som tar hänsyn till åländska förhållanden och behov.
Vi har egen behörighet inom området, därför finns alla förutsättningar att skapa effektiva och anpassade lösningar som tar hänsyn till både miljömål, hållbarhet och hushållens önskemål.

Avfallshanteringen har stötts och blötts under lång tid, där dagens lagstiftning mer eller mindre än en kopia av din finska. I regeringens nya förslag till avfallslag, som nyligen varit ute på remiss, föreslås åter ett mycket stelbent system som inte tar hänsyn till den flexibilitet som det åländska samhällets varierande struktur förutsätter.Inte detaljstyra kommunerna

Inte detaljstyra kommunerna

Avfallshanteringen är kommunernas ansvar. Därför ska avfallslagen inte detaljstyra hur avfallshanteringen sköts, utan fungera som ett övergripande instrument som säkerställer att hanteringen uppfyller vissa krav. Hur detta sedan sköts i praktiken ska kommunerna fritt få bestämma, så länge det uppfyller gällande regelverk.

Att storskaliga, tvingande system fungerar illa är kommunalförbundet Mise ett talade exempel på.

Det lagförslag som regeringen hittills presenterat beaktar inte kommunernas handlingsfrihet, utan kräver användning av fastslagna avfallssystem för större områden, trots att dessa i praktiken inte skulle fungera optimalt och därmed blir väldigt dyra.

Mise talade dåligt exempel

Att storskaliga, tvingande system fungerar illa är kommunalförbundet Mise ett talade exempel på. Tung, kostsam byråkrati får stå i vägen för kostnadseffektiva, individuellt behovsanpassade lösningar för den hushållsnära sophämtningen. I dagsläget har kunderna inom Mise-området inget val, utan tvingas stå för den mycket dyra notan.

De kommuner som står utanför Mise har skapat egna, mycket effektivare, fungerande system för insamling och hantering av avfall med förhållandevis få klagomål från invånarna. Men med regeringens nuvarande lagförslag skulle dessa kommuner tvingas rivas upp åtminstone delar av en redan fungerande avfallshantering till förmån för storskaliga, tungrodda och dyra lösningar, som bevisligen inte fungerar i praktiken.

För att citera en erfaren lagtings- och kommunpolitiker: ”När man genom lag förstör det som fungerar”.

Ska vara en fulltextlag

Åland är i skriande behov en ny avfallslag, men då ska det vara en fulltextlag som helt och hållet bygger på åländska förhållanden och behov. Det här är ett tydligt exempel på när Åland ska använda sin egen lagstiftningsbehörighet för ålänningarnas bästa.

I Ålands budget för nästa år föreslår Ålands Framtid att:

– regeringen presenterar en ny avfallslag och förordning i fulltextformat, alltså en helt egen åländska lag, inte en kopia av den finska

– en uppdaterad avfallsplan slås fast samt

– att regeringen presenterar en hållbar lösning på producentansvaret för insamling och återvinning av förpackningar.

 

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!