sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Höj tillägget för ensamförsörjare nästa år

Ålands Framtid 15.11.2022

Höj barnbidragstillägget för ensamförsörjare till 100 euro.
Det föreslår Ålands Framtid i en motion till Ålands budget för nästa år.

Kraftigt stigande priser kombinerat med en skenande inflation som gör våra pengar mindre värda sätter press på hushållens ekonomi. Dessutom spås vi gå in i en lågkonjunktur som kan få arbetslösheten att öka igen.

Bland dem som har det extra svårt i dessa tider finns Ålands alla ensamförsörjare med låga inkomster. För dem räcker det inte med ett utökat grundavdrag i beskattningen för att få vardagen att gå ihop.

Motverka barnfattigdom

För att stöda dessa särskilt ekonomiskt utsatta barnfamiljer och motverka det som i vardagstal kallas barnfattigdom bör ensamförsörjartillägget på barnbidraget höjas, åtminstone temporärt under kommande år.

Att ständigt tvingas leva på de ekonomiska marginalerna skapar social utsatthet, vilket är ytterligare en bidragande faktor till att allt för många barn och unga på Åland mår psykiskt dåligt idag.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!