sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Anders Eriksson ordnade nordiskt trafikministermöte

Ålands Framtid 03.11.2022

Under Nordiska rådets (NR) session i Helsingfors möttes Norges och Finlands trafikministrar för att diskutera inrättandet av nordiskt ministerråd för infrastruktur.
Anders Eriksson, ordförande i Ålands delegation, var initiativtagare till mötet.

Trafikministrarnas möte i Helsingfors samlade mycket folk.

– Jag har envist drivit på i fyra år för att få till stånd det här. Från åländsk sida är vi eniga om att det nordiska samarbetet inom transportsektorn måste ökas, inte minst för att stärka sjöfarten som är oerhört viktig för Åland, förklarar han.

Beredskap för omställning

Eriksson påpekar att ett nordiskt samarbete skapar bättre beredskap för att möta utmaningarna med en grön omställning inom transportsektorn och tillägger att en samordning av infrastrukturinvesteringar ökar mobiliteten och stärker tillväxten i Norden.

– Jag hoppas att ett stärkt transportsamarbetet bidrar till att göra Norden till ”världens mest integrerade och hållbara region”

Anders Eriksson snackade turismstrategi med Norges näringsminister Jan Christian Vestre.

I mötet deltog Norges samferdselsminister Jon-Ivar Nygård och Finland kommunikationsminister Timo Harakka.

Nordisk turismstrategi

Under NR-sessionen hade Anders Eriksson även ett samtal med Norges näringsminister Jan Christian Vestre om bland annat den nordiska turismstrategin. Fokus ligger den här gången på Arktis.
– Den åländska regeringen och Visit Åland behöver engagera sig mer i strategin så vi inte blir på sidan om, kommenterar Eriksson.

I den allmänna debatten vid sessionen deltog Anders Eriksson bland annat i frågor som berör bekämpning av invasiva arter, sjöfart, barnfattigdom, modernare gränsöverskridande och nordisk utbildning.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!