sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Säkerhet, Nato och gränshinder på Nordiska rådets session

Ålands Framtid 02.11.2022

TEXTEN ÄR HÄMTAD UR ÅLANDSTIDNINGEN 3.11.2022.

Anfallskriget i Ukraina, Nato, gränshinder och coronapandemin. Det var ämnen som diskuterades när Nordiska rådet höll sin 74:e session i Helsingfors.

– Vi är starkare då vi samarbetar, och då är det också viktigt med grannar som drar åt samma håll, framhöll Anders Eriksson, ordförande i Ålands delegation.

Att de nordiska länderna vill fortsätta jobba tillsammans för ett mer integrerat Norden stod klart när Nordiska rådet bjöd in sina representanter till den 74:e sessionen i Riksdagshuset i Helsingfors. Temat för sessionen var ”Nordisk säkerhet och försvar”, något som genomsyrades i flera programpunkter och anföranden av medlemmarna.

Det stora fokuset låg kring Rysslands anfallskrig mot Ukraina och hur de nordiska länderna har påverkats av detta samt att man vill utvidga och fortsätta stödet till Ukraina. Även gränshindren i Norden var ett omtalat ämne, där man från Nordiska rådets sida vill se att det ska bli allt lättare att resa, studera, jobba och bo över gränserna, något som coronapandemin satte stopp för.

Världens mest integrerade region

– Pandemin gjorde gränserna mer stängda än någonsin, vilket var väldigt olyckligt för det nordiska samarbetet och visar på att vi behöver jobba hårdare för att nå de mål vi har satt upp om att bli världens mest integrerade region, säger Anders Eriksson, åländsk lagtingsledamot och tillika ordförande för Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling.

Han anser att sessionens tema är viktigt i dagens situation, och att Nordiska rådet ska ses som en viktig organisation där arbetet med att samordna resurser och samarbeta länder emellan kan förverkligas.

Anders Eriksson deltog flitigt i debatten under Nordiska rådets session i Helsingfors.

– Vi är starkare då vi samarbetar, och då är det också viktigt med grannar som drar åt samma håll.

Förslag från Mittengruppen

Anders Eriksson stod även som en undertecknare av ett medlemsförslag som Mittengruppen i Nordiska rådet lagt fram, där man föreslår att Nordiska ministerrådet ska beställa en ”Stoltenberg II”-rapport med fokus på såväl militär som civil beredskap.

Mittengruppen föreslår också att Nordiska rådet ska besluta om att få en årlig rapport från ministrarna med ansvar för samhällssäkerhet och kris- och katastrofberedskap i de nordiska länderna med fokus på gemensamma analyser av ländernas säkerhetssituation.

Nato undanröjer hinder

I förslaget skriver man bland annat att bedömningen från säkerhetspolitiska experter är att Finlands och Sveriges Nato-medlemskap gör att hinder för ett tätare nordiskt försvarssamarbete undanröjs och att förutsättningar för samarbete mellan de fem nordiska länderna ökar betydligt.

Förslaget togs emot väl av de övriga grupperna i Nordiska rådet.
Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!