sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Peggy Eriksson och Maiken Poulsen Englund invalda i EFA:s styrelse

Ålands Framtid 20.05.2022

Ålands Framtids ordförande Peggy Eriksson fortsätter som viceordförande i styrelsen för European Free Alliance (EFA). Maiken Poulsen Englund tar plats som ersättare.

Det här beslöts på EFA:s årskongress i Las Palmas på Gran Canaria 12–14 maj. Peggy Eriksson återvaldes med stort stöd av kongressen.
– Det är hedrande och visar att Ålands Framtid bidrar till EFA:s arbete att stärka de europeiska minoriteternas rättigheter och inflytande över EU:s arbete och utveckling, säger Eriksson.

Internationellt seminarium
Peggy Eriksson
Peggy Eriksson talade om Ålands behov av säkra och hållbara transporter.

Vid årskongressen behandlades ett flertal motioner inlämnade av de 48 medlemspartierna. Ålands Framtid valde den här gången att inte lämna in någon motion.
– Det här året fokuserar vi på att uppmärksamma Åland 100 genom att arrangera ett internationellt seminarium med bland annat EFA:s europaparlamentariker i Alandica den 27 juni, förklarar Peggy Eriksson

Syftet med seminariet är att lyfta fram betydelsen av att EU sammanhållande arbete utgår från ”Folkens Europa” och inte bara är ett samarbete mellan nationalstater där minoriteter och självstyrande områden har väldigt lite inflytande.

EU bör ta regional hänsyn

EU:s hållbarhetsagenda ”Fit for 55” var en av de stora frågorna under årskongressen med särskilt fokus på hur omställningen berör Europas minoriteter. Peggy Eriksson och Maiken Poulsen Englund höll ett gemensamt anförande om öars behov av fungerande, hållbara transporter. Eriksson beskrev Ålands situation medan Poulsen Englund berättade om Färöarna, var hon är född och uppvuxen, och där man redan på 1960-talet inledde ett omfattande arbete med att knyta samman öarna med tunnlar.

Peggy, Maiken samtalar med Jordi Solé och Francois Alfonsi.
Peggy Eriksson och Maiken Poulsen Englund (skymd) samtalar med EU-parlamentarikerna Jordi Solé från Katalonien och Francois Alfonsi från Korsika.

– Ålands sjöfart ska givetvis vara med och bidra till minskade utsläpp men det är viktigt att EU även tar hänsyn till regionala skillnader och olika klimatförhållanden inom unionen. Våra fartyg här uppe i norr är anpassade för tuffa isförhållanden och är därmed mer robusta och har större maskinkapacitet än till exempel fartyg som trafikerar på Medelhavet, förklarar Peggy Eriksson.

Europas sista koloni

Vid sidan av EU-politiska frågor hade årskongressen bjudit in företrädare för nordafrikanska Västsahara, som beskrivs som Europas sista koloni. Landet är sedan länge ockuperat av grannlandet Marocko utan att världssamfundet ingriper. Befolkningen förtrycks och känner sig identitetslösa och lever utan framtidstro.
– Vi fick höra skrämmande och rörande berättelser om situationen i flyktinglägren och hur befolkningen lider, avslutar Peggy Eriksson.

EFA-styrelsen
EFA:s nya styrelse som valdes under årskongressen på Gran Canaria.
Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!