sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Peggy Eriksson omvald som ordförande

Ålands Framtid 13.04.2022

Vid Ålands Framtids årsmöte i tisdagskväll omvaldes Peggy Eriksson enhälligt till ordförande. Linda Jansson från Jomala är ny medlem i styrelsen.
Företrädare för den ideella projektgruppen ”Ukrainahjälpen på Åland” var inbjudna att informera om sitt arbete och gav en rätt skrämmande bild av handfallna myndigheter och organisationer.

Sia Spiliopoulou Åkermark
Sia Spiliopoulou Åkermark berättade om Ålands ställning i det oroliga säkerhetspolitiska läget i Europa.

Årsmötet inleddes med en allmän del där Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark reflekterade över ”Ålands ställning i en svårbedömd värld”. En av hennes slutsatser är att Ålands neutralisering och demilitariserade status är ganska okänd internationellt och att ålänningarna ska vara beredda på att förklara och försvara sin status i en tid av ökade militära aktiviteter på och kring Östersjön.

Ökad kunskap

Sia Spiliopoulou Åkermark efterlyser även en ökad kunskap om Ålands särställning bland allmänheten och särskilt bland politiker och tjänstemän som företräder Åland. Fredsinstitutet drar sitt strå till stacken genom att erbjuda elever på gymnasienivå föreläsningsblock kring Ålands neutrala och demilitariserade status, vilket rönt stort intresse bland de studerande.

Myndigheter handfallna
Jenny Enbär och Hanna Saurén.
Jenny Enbär och Hanna Saurén från den ideella projektgruppen ”Ukrainahjälpen på Åland” informerade om sitt arbete.

Därefter informerade Hanna Saurén och Jenny Enbär om den ideella projektgruppen ”Ukrainahjälpen på Åland” vars syfte är att hjälpa och introducera flyktingar från det krigshärjade landet på Åland. Gruppen, som handhar 45 flyktingar, har fått brett och välvilligt stöd från allmänheten, sponsorer, näringslivet och vissa kommuner. Däremot har myndigheter och hjälporganisationer stått rätt handfallna i väntan på officiella beslut på statlig nivå.

Ovärderlig insats

Gruppen vill särskilt framhålla Granlunda Gård för sin ovärderliga insats att utan anspråk på ersättning inkvartera flyktingarna. Det framkom också att flyktingarna, utan projektgruppens insats att själv rekvirera ansökningsblanketter på finska, ryska eller engelska direkt från statliga Migri och en välvillig åländska bank, hade gått miste om sin välkomstpeng.

Vill lämna över ansvaret

Det var på det hela en gripande berättelse som Hanna Saurén och Jenny Enbär delade med sig av. Och den stora frågan är vad som händer nu då gruppens aktiva medlemmar känner att de gärna vill lämna över ansvaret till nya krafter?

Linda Jansson ny i styrelsen

Efter en kaffepaus vidtog sedan årsmötets stadgeenliga förhandlingar där Peggy Eriksson enhälligt omvaldes som ordförande för kommande period. Även i styrelsen blev det omval över nästan hela linjen, men med ett undantag. Ny är Linda Jansson från Jomala tar en ordinarie plats istället för Pelle Hägglund.

Ålands Framtid tar nu avstamp för valåret 2023 och kommer fram till dess att bjuda på föreläsningar och seminarier för att utveckla och stärka självstyrelsen i syfte att skapa ett större engagemang bland ålänningarna.

Styrelse

Peggy Eriksson, ordförande

Brage Eklund

Rolf Granlund

Gunder Andersson

Linda Jansson (ny)

Gunnar Granlund

Lena Andersson

Maiken Poulsen Englund

Ersättare

Jonny Landström

Magnus Jansson

Hanna Segerström

Verksamhetsgranskare

Maria Svenblad

Rosita Boström

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!