sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

ÅF föreslår: Delad pensionsintjäning under föräldraledighet

Ålands Framtid 08.02.2022

Ålands Framtids Anders Eriksson lämnade förra veckan in följande motion till lagtinget:

I Finland träder en ny familjeledighetsreform i kraft den 1 augusti detta år. Den nya lagen fördelar föräldraledigheten jämnare mellan föräldrarna. Syftet är att sätta barnen i centrum och öka jämställdheten då det kommer till att fördela arbetsliv och föräldraledighet. Det är välkommet med tanke på att merparten av föräldraledigheten fortfarande tas ut av kvinnorna.

Delas lika mellan föräldrarna

Lagstiftning som berörs är finsk behörighet, varför Åland inte kan utforma sina egna regler för detta. Däremot kan vi vara med och påverka.

Bild på lekande barn.
”För att ytterligare öka jämställdheten inom det här området bör även intjäningen av arbetspensionen delas lika mellan föräldrarna under föräldraledigheten”, skriver Anders Eriksson i sin motion till lagtinget.

För att ytterligare öka jämställdheten inom det här området bör även intjäningen av arbetspensionen delas lika mellan föräldrarna under föräldraledigheten. Det innebär att den förälder som är hemma med barn och den som jobbar får lika stor del av pensionsintjäningen av hushållets totala inkomst under föräldraledigheten.

Hänsyn till ensamförsörjare

Man bör även ta särskild hänsyn till ensamförsörjande föräldrar som är hemma med barn. För att trygga deras pension bör pensionsintjäningen under den lagstadgade föräldraledigheten beräknas utifrån den arbetsinkomst den ensamförsörjande föräldern hade innan föräldraledigheten och inte utgående från föräldradagpenningen

Med anledning av det ovanstående föreslår jag:

– att lagtinget hos riksdagen i enlighet med 22 § självstyrelselagen för Åland, hemställer om att riksdagen ger regeringen i uppdrag att genom en ändring i pensionslagstiftningen besluta om att intjäningen av arbetspension delas lika mellan föräldrarna under föräldraledigheten samt att den senaste arbetsinkomsten ska vara pensionsgrundande för ensamstående föräldrar under föräldraledigheten.

Anders Eriksson (ÅF)

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!