sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Peggy Erikssons nyårshälsning: Med hopp om en bättre framtid!

Ålands Framtid 31.12.2021

Efter ljusglimtar under sommaren med en ökad turism och en relativt lugn höst kom julen med en skenade smittspridning även till oss. Resultatet är hårdare restriktioner och ökad isolering bland oss ålänningarna.

Även ekonomiskt drabbas vårt ö-samhälle hårt av gräns- och reserestriktioner – beslut som vi ålänningar inte har makt att besluta om själva. Även Finland styrts långt av enstaka ministrars beslut som drabbar både resebranschen och näringslivet i stort väldigt hårt.

Läget är inte hopplöst

Pandemin med åtföljande restriktioner påverkar oss även socialt och psykiskt; att inte utan hinder kunna resa för att träffa sina barn samt nära och kära, ökad ensamheten som påverkar vår psykiska hälsa, inte minst bland unga men även vuxna och äldre.

Peggy Eriksson, ordförande för Ålands Framtid.

Trots de utmaningar vi har måste vi leva och försöka njuta av våra liv, just här och just nu. Ångest för pandemi, klimat och framtid skapar endast ytterliga ohälsa och känsla av hopplöshet.

Påverka det vi kan

Istället skall vi satsa på det som vi kan göra. Var och en av oss på sin plats och i sin roll. Vi skall arbeta för en bättre framtid och öka kunskapen om de utmaningar och frågor som vi har framför oss.

Med en saklig och konstruktiv debatt skall vi få allt fler ålänningar att blir engagerade i de viktigaste frågorna för Åland. Vi behöver se till att alla som bor på Åland, ung som gammal, får det stöd och den hjälp de behöver.

Viktigaste frågorna under 2022

Här är några av de viktigaste frågor som Ålands Framtid vill vara med och driva under kommande år:

– Med gemensamt ansvar och med hänsyn till varandra ska vi få bukt med coronapandemin.

– Vi ska fortsätta kämpa för att få den självstyrelse vi ålänningar förtjänar och våga stå upp för det löfte vi fick för 100 år sedan att få skapa vårt samhälle så fritt som möjligt utan att bli en självständig stat.

– Våra gränser måste öppnas för fri rörlighet åtminstone mot övriga Norden och den överbyråkratiska skattegränshanteringen för varor och tjänster förenklas.

– Vi måste ta krafttag för att få bukt med psykisk ohälsa hos våra ungdomar.

Tror på ålänningarnas förmåga

Vi tror på ålänningarnas fantastiska förmåga att utveckla sitt ö-rike med hopp om en bättre framtid.

Gott Nytt År!

Peggy Eriksson
Ordförande för Ålands Framtid

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!