sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Anders Eriksson i Nordiska rådet: Öppna gränser även i kristider

Ålands Framtid 03.11.2021

Den fria rörligheten inom Norden måste bestå även i krissituationer. Det framhöll Anders Eriksson (ÅF) under Nordiska rådets pågående session i Köpenhamn.

Under coronapandemin har de nordiska länderna stängt gränserna mot varandra. Åtgärden rimmar illa med den fria rörlighet som en av grundbultarna i det nordiska samarbetet.

Åland har som gränsområde varit särskilt drabbat där finländska restriktioner förhindrat och fortsättningsvis delvis förhindrar fri rörlighet mellan Åland och Sverige.

Väckte tidigt initiativ
Anders Eriksson i möte med Mittengruppen i Nordiska rådet.

Mittengruppen i Nordiska rådet, där Anders Eriksson ingår, förslog redan för drygt ett år sedan (september 2020) att det tillsätts samnordisk utredning för att motverka gränshinder mellan de nordiska länderna, särskilt i krissituationer.

– Det vari mitt under brinnande kris. Men vi var vakna då, och efter det har också regeringarna vaknat. Och det är bra, konstaterade Anders Eriksson i sitt anförande inför rådet och påminde om att vissa gränsstängningar under pandemin framstår som absurda för medborgarna:

– Det gäller till exempel gränsområden där smittspridningen varit låg och är densamma på båda sidor av gränsen.

Förlorad kungstanke

Anders Eriksson framhöll att oövertänkta stängningar av gränserna bland annat hämmar det fria företagandet och att jobbpendla inom Norden

– Själva kungstanken med ett integrerat Norden går förlorad. Nordborna ska inte behöva göra en risk- och hotbildsanalys varje gång de tänker flytta till ett annat nordiskt land eller starta ett företag eller vad det nu kan vara.

– Vi vill värna det öppna och gränslösa nordiska området och återskapa tilliten till det. Gränslösheten är ett centralt verktyg för att de nordiska länderna med en ekonomisk styrka hos drygt 27 miljoner invånare skall blomstra även framöver. Låt oss ta vara på det, avslutade Anders Eriksson.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!