sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Ålands Framtid med då EFA firar 40 år

Ålands Framtid 15.10.2021

Under parollerna ”Folkens Europa” och ”Fortsätt framåt” firar European Free Alliance (EFA) 40 år som politisk plattform för rätten till regionalt självbestämmande och inflytande inom EU.

EU är uppbyggt som ett samarbete mellan stater. Det överstatliga systemet ger inte regionerna och de självstyrda områdena – bland dem Åland – något som helst direkt politiskt inflytande. Det här är folkrättsligt fel, menar EFA, som istället kräver att EU ska ses som ett förenande samarbete mellan de europeiska folken.

Ålands Framtid deltar
Peggy Eriksson deltar i EFA:s årskongress i Bryssel.

Just nu pågår EFA:s årskongress i Bryssel, Belgien. Som mångårig medlem i EFA deltar givetvis Ålands Framtid i kongressen. Åland representeras av ÅF:s ordförande Peggy Eriksson, tillika viceordförande i EFA:s styrelse, och den tidigare styrelsemedlemmen Anders Eriksson.

Som rutinerad politiker med stor erfarenhet av det regionala samarbetet inom EU valdes Anders Eriksson till presidiet för årskongressen.

Ur ett kvinnligt perspektiv

I sitt tal inför kongressen uppehöll sig Peggy Eriksson särskilt vid hur det är att vara kvinna inom politiken, de förväntningar det ställer samt behovet av politiska nätverk, vilket EFA är ett gott exempel på. Hon redogjorde även för aktuella frågor rörande Åland, bland annat om hur gränsrestriktioner som Finland infört utan dialog med Åland drabbat ålänningarna hårt.

– Autonomier och regioner behöver ha makt att själva möta stora utmaningar i vår föränderliga värld, påpekade Peggy Eriksson och möttes av applåder från övriga delegater.

Se och hör Peggy Eriksson hela tal (på engelska) inför EFA:s årskongress genom att klicka på länken:

https://fb.watch/8FbSo0raIn/

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!