sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Forskare: Det behövs en helt ny självstyrelsemodell

Ålands Framtid 31.08.2021

Dagens självstyrelselag med blandad lagstiftningsbehörighet och politiskt tolkningsföreträde för den finska statsmakten skapar förvirring och en ojämlik situation, vilket förhindrar en utveckling av självstyrelsen. Det behövs en helt ny självstyrelsemodell.
Forskarna Bjarne Lindström och Göran Lindholm bjöd på en mycket intressant föreläsning vid Ålands Framtids årsmöte i måndagskväll.

Bjarne Lindström.

Under rubriken ”Ålands autonomi – självstyrelse eller självförvaltning?” delade Lindström och Lindholm med sig av sin forskning kring självstyrelsens utveckling under hundra år. Lagen pådyvlades ålänningarna med utfästelsen om att ålänningarna skulle få så omfattande självbestämmande som möjligt utan att utgöra ett eget land. Hur har det gått med det löftet i praktiken?

Inte infriat sina löften

Illa, konstaterar de åländska forskarna. Finland har långt ifrån infriat sina utfästelser som gavs ålänningarna och det internationella samfundet då frågan om Ålands tillhörighet avgjordes av Nationernas förbund.

– Det finns en tendens i Finland att självstyrelsen handlar om ett frivilligt åtagande, förklarar Bjarne Lindström.

Istället för en långtgående och klart avgränsad självstyrelse för ålänningarna har systemet under sina hundra år utvecklats till en soppa med delade behörigheter, där finsk lagstiftning även inkräktar på områden där Åland uttryckligen har självbestämmande, konstaterar Lindström och Lindholm.

– Det här skapar förvirring, vilket hämmar en utveckling av självstyrelsen, konstaterar Göran Lindholm.

Politiskt bedömning
Göran Lindholm.

Dessutom har Finland exklusiv rätt att tolka självstyrelselagen genom att varje åländska lag kontrolleras av Högsta domstolen, som trots att den ska vara opartisk fattar sina beslut utifrån den finska lagstiftningen. I och med att riksdagens grundlagsutskott fått större makt att kontrollera att all lagstiftning inte strider mot grundlagen är självstyrelsen numera i allt högra grad även underkastad en politisk bedömning.

Forskarna konstaterar att nuvarande system kört fast och förhindrar en utveckling av självstyrelsen.

– Det behövs en helt ny modell med uttalat två jämlika parter för att komma framåt, säger Göran Lindholm.

Slå hål på mytologin

En annan sak som hämmar utvecklingen av självstyrelsen är att den inte verkar intressera ålänningarna i gemen. Många ålänningar går i förvissningen om att Åland har världens bästa självstyrelse då den i praktiken ligger långt efter övriga autonomier i Norden och Europa.

– Det här har mycket att göra med att det finska rättssystemet bygger på det tyska där ”ordnung must sein” istället för ”common law” som lever med sin tid och där man mer tar hänsyn till vad som är bra för ålänningarna, konstaterar Göran Lindholm.

Bjarne Lindström menar att den blandade behörigheten mellan åländska och finska lagar skapar förvirring:

– Många tror att det handlar om självstyrelse då det i praktiken handlar om självförvaltning av lagar och regler som inte fattats av ålänningar utan av Helsingfors.

– Vi måste slå hål på den här mytologin, påpekar Lindström.

Saknas folkligt stöd

Ålands självstyrelse må vara den bäst internationellt förankrade, men samtidigt alltså den minst utvecklade. Allt det blivit så här beror i stor utsträckning på att ålänningarna förlikat sig med systemet och blivit allt mer passiva att driva Ålands sak.

Även om det finns en politisk vilja att driva självstyrelsefrågor är det inte lätt då det saknas folkligt stöd. Ännu svårare är det då det även saknas uppbackning inom landskapsförvaltningen.

– För att driva en progressiv självstyrelsepolitik krävs ökad kompetens och ökade resurser inom lagberedningen, slår Göran Lindholm fast.

Självstyrelsen på skolschemat

För att skapa engagemang måste ålänningarna måste även bli upplysta och mer medvetna om självstyrelsen. Här bär skolorna ett stort ansvar där självstyrelsekunskap borde vara ett självklart ämne i grundskolan, menar forskarna.

Även högskolan bör lyfta självstyrelsen för studier och forskning.

Ålands Framtids omvalda ordförande Peggy Eriksson tillsammans med kvällens föreläsare Bjarne Lindström och Göran Lindholm. Med tanke på den motvind självstyrelsen upplever behövs Ålands Framtid mer än någonsin, påpekade Eriksson i sitt hälsningstal vid årsmötet.

– Det bör skapas en form av akademi enligt modell från Färöarna, säger Göran Lindholm och tillägger att alla tjänstemän, särskilt inom förvaltningen, bör erbjudas en meriterande självstyrelseutbildning.

Lyfta självstyrelsen internationellt

Ålänningarna måste även våga lyfta självstyrelsen internationellt.
– Genom att åberopa mänskliga rättigheter kan tvistefrågor med Finland föras till Europadomstolen, påpekar Göran Lindholm.

Även i frågor som härrör direkt till det så kallade Ålandsprotokollet – Ålands anslutningsfördrag med EU – bör ålänningarna kräva direkt förhandlingsrätt med EU och avvisa Finlands propåer om att det handlar om ”utrikespolitik”.

–  Liksom Finland har Åland gett bort lagstiftningsbehörighet till EU, påminner Lindholm.

Ålands självstyrelse måste således bli mer synlig på den internationella arenan.

– Syns du inte, finns du inte, konstaterar de åländska forskarna.

#alandsframtid #ålandsframtid #aland100 #sjalvstyrelsen #självstyrelse #ålandssjälvstyrelse #alandssjalvstyrelse #goranlindholm #göranlindholm #bjarnelindstrom #bjarnelindström

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!