sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Vi tror på ålänningarnas förmåga

Ålands Framtid 23.02.2021

Åland hade inte varit vad Åland är idag utan självstyrelsen. Men vi kan inte ta den för given.

Utan självstyrelsen hade Åland varit ett vanligt landskap i Finland. Eller Sverige om ålänningarna själva hade fått bestämma då det begav sig för snart 100 år sedan. Oberoende hade vi inte haft rätt att själva kunna fatta beslut inom en rad områden. Och som ett vanligt landskap inom Finlands gränser hade Åland med stor sannolikhet varit ett finskspråkigt semesterparadis, utan krav på hembygds- och jordförvärvsrätt.

Det man tar för givet vårdar man inte, heter det. Men det man inte vårdar kan man inte heller ta för givet. Precis så är det även med vår självstyrelse. Vi kan inte ta den för given, vilket det senaste året visat med all tydlighet. Självstyrelsen sätts ur spel av att den finska riksdagen gör förändringar i grundlagen men också då Finlands regering inför undantagstillstånd till följd av coronautbrottet.

Många överträdelser
Ålands Framtids ordförande Peggy Eriksson och viceordförande Brage Eklund tar gärna emot dina synpunkter på hur vi kan utveckla självstyrelsen.

I stort sett varje vecka ignorerar statsrådet i Helsingfors självstyrelselagen genom att kommunicera med våra självstyrelsemyndigheter på finska. Listan över Finlands överträdelser mot den självstyrelse landet en gång gav ålänningarna kan göras lång. Ska vi då bara finna oss i detta? Självklart inte!

Vi inom Ålands Framtid tror på ålänningarnas förmåga att i högre grad sköta sina egna angelägenheter. Behovet att kunna fatta egna beslut som rör vårt samhälle har aldrig varit större än under rådande coronapandemi då finska statsmakten utan att ta särskild hänsyn till Ålands självstyrelse, vårt geografiska läge eller vår speciella näringslivsstruktur stängt våra gränser. Därför har också Åland och ålänningarna drabbats extra hårt av de finska restriktionerna.

Inte infriat sitt löfte

Då Finland för snart 100 år sedan erbjöd ålänningarna självstyrelse för att införliva Åland gavs löfte om att vi skulle få sköta våra inre angelägenheter så långt som möjligt utan att bli en egen stat. Trots att det gått ett sekel har detta löfte inte infriats. Snarare upplever vi en tilltagande nonchalans mot självstyrelsen från finsk sida som gör att vi ålänningar dagligen får försvara vår autonomi och vårt svenska språk.

I över tio år har Åland och Finland förhandlat om en uppdaterad och modern självstyrelselag. Vi ålänningar gick in i förhandlingarna med ett enhälligt önskemål om en så kallad ramlag där Åland kan ta över lagstiftningsbehörighet enligt behov och i den takt vi önskar. Önskemålet avfärdades omgående av de finska företrädarna. Och så här har det varit under självstyrelsens 100-åriga historia.

Vem vet bäst

Coronapandemin visar hur sårbara vi är. Just därför måste vi slå vakt om självstyrelsen och utveckla vår rätt att bestämma själva. För handen på hjärtat, vem vet bäst och mest om vad som är bra för oss ålänningar? Finlands riksdag med en växande skara nationalistiska Sannfinländare? Eller vi själva?

Det är en viktigt fråga att diskutera nu då Ålands självstyrelse ska gå in på sitt andra århundrade.

Vill du veta mer eller har synpunkter på hur vi bäst utvecklar vår självstyrelse får du gärna höra av dig!

Vi svarar på e-post eller telefon kvällstid.

Vi tror på ålänningarnas förmåga. Vi tror på dig!

Välkommen!

Peggy Eriksson

Ordförande

040 719 5873

[email protected]

Brage Eklund

Viceordförande

040 086 1769

[email protected]

 

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!