sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Anders Eriksson (ÅF) lyfter producentansvaret på regeringsbordet

Ålands Framtid 10.02.2021

Efter kraftig kritik från stort antal privata hushåll, ett inlämnat besvär över Mises avfallstaxa till förvaltningsdomstolen och en skrivelse från ett antal kommuner diskuterade i tisdags regeringspartierna det omtvistade producentansvaret för insamling av i första hand förpackningsavfall.

Initiativtagare till diskussionen var Anders Eriksson (ÅF), vilket faller sig naturligt då Ålands Framtid är det enda partiet som driver frågan om det misskötta producentansvaret. Sedan många år betalar de åländska hushållen för producentansvaret, inte bara en gång utan två, medan företagen som enligt lagen ska bekosta och sköta insamlingen av avfallet endast betalar en marginell del av kostnaderna.

Artikeln nedan är ur Ålandstidningen 11.2.2021.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!