sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Peggy Eriksson: Viktigt att ålänningarna fattar beslut i frågor som rör Åland

Ålands Framtid 01.01.2021

Lagtingets talman Bert Häggblom (Obs) bjöd inför årets nyårstal in övriga partiledare att kort dela med sig av erfarenheter från 2020 och att blicka framåt på det nya året.

Ålands Framtids ordförande Peggy Eriksson tog i sin del fasta på hur viktigt det är att ålänningarna själva fattar beslut i frågor som rör Åland:

Pandemin har visat hur viktigt det är viktigt det är att vi fattar beslut som rör Ålands själva.

Det gäller både öppna gränser med tanke på vårt näringsliv, men också för att säkra sjukvården vad gäller läkare som kommer från Sverige.

Trygghet och självstyrelse hör ihop. Därför är viktigt att vi fattar besluten själva.

Vårt svenska språk är grunden för vår självstyrelse. Det gäller all information, allt från kollektivavtal till alarm från kärnkraftverk.

Hur ska nästa 100 år se ut för Åland? Det viktiga är att ålänningarna själva kan fatta beslut och då är det avgörande att utveckla självstyrelsen.

Ålands Framtid har en vision om hur det svenska Åland ska kunna ha ett bra samarbete med det allt mer finska Finland. Vi hoppas att de andra partierna har en vision som gör att vi alla kan arbeta för att utveckla vårt Åland.

Tack.

Se hela nyårstalet här. Peggy Erikssons tal kommer vid 24,30 min.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!